Blogg

Här i bloggen diskuterar vi allt som har med bilar och motorer att göra. 

Sida 2

Välj rätt trafikskola i Stockholm

25 maj 2018

När du planerar att börja med körkortet är det första steget man oftast gör är att kontakta med en trafikskola. Det finns mängder av trafikskolor i Stockholm så tipset är att inte välja ”första bästa” utan att lägga lite tid på val av skola. Det kan mycket väl löna sig i längden. Kostnaden som uppstår med körlektioner, provtillfällen och riskutbildning uppgår inte sällan till 15 - 20 000 kr. Det borde därför vara självklart att först jämföra olika trafikskolor för att både hålla nere kostnaden och få bäst utbildning för pengarna. Kom ihåg att det som viktigast för dig – kanske inte alls är viktigt för din vän. Utgå helt från vad du anser vara viktigast och vad som passar dig. 

Kompetens och medlemskap

Det finns inget krav på att en trafikskola måste vara medlem i STR för att de ska kunna erbjuda utbildning. Däremot är de allra flesta trafikskolor i Stockholm medlemmar och detta är något man bör kontrollera. Är de medlemmar måste de följa en rad regler från STR vilket skapar en kvalitetssäkring. Gällande kompetens är det även viktigt att kontrollera att de har de utbildningar som efterfrågas. I stort sett alla trafikskolor har utbildning för bil- och MC-kort men kommer det till andra fordon är det inte alltid lika självklart. 

Läge

När trafikskolor jämförs i media lyfts ofta pris, kompetens och utbud av tjänster upp. Men för många 15 - 18 åringar är läge nästan mer relevant. Bor du i centrala Stockholm vill du till stor sannolikhet inte åka till någon stadsdel långt bort för att få din eftertraktade utbildning. Välj istället en trafikskola nära gymnasieskolan, nära arbetet eller hemmet. Eller varför inte i närheten där du tränar?

Specialkompetens

Pratar du ett annat språk än svenska? Har du dyslexi eller något funktionshinder? Fördelen med Stockholm är att det finns trafikskolor för de allra flesta. Däremot kan man behöva vara beredd att åka lite längre för att komma till en passande utbildning. Har du inget behov av specialkompetens hos trafikskolan blir alltså utbudet betydligt större att välja på. 

Personalen

Det är viktigt att man trivs med och känner att det är lätt att kommunicera med sin trafikskolelärare. Däremot är det svårt att avgöra detta redan innan man kommit igång. Det finns därmed en fördel att välja en trafikskola med fler än bara en anställd. För det första kan man byta lärare om man känner att det behovet uppstår. För det andra blir inte körlektionerna inställda lika lätt om just din specifika lärare skulle bli sjuk. Har en utbildning påbörjats och läraren blir långtidssjukskriven kan det till och med innebära att du måste byta trafikskola om det bara är en anställd. 

Hur hanteras handledaren?

Vill du både träna privat och på trafikskola finns en fördel att trafikskolan har gott samarbete med handledaren. Det finns exempelvis en fördel att de godkänner att handledaren följer med i baksätet under körlektionerna. Detta då förutsatt att man klarar av att vara helt tyst – vilket inte alltid är helt enkelt. Lycka till !

Jobba på körskola

12 maj 2018

Att jobba på körskola som trafiklärare är ett yrke som många funderar på att börja med. Det man gör är, enkelt beskrivet, att undervisa elever som ska ta körkort för till exempel personbil eller motorcykel, men även för lastbil, buss och släpfordon. Det här sker inte bara på praktiskt vis, utan utbildning sker många gånger teoretiskt i grupp på en körskola. Till exempel kan det hända att man får hålla i en handledarkurs. 

Vara ett föredöme

Som bilskollärare har man ett stort ansvar att agera föredöme för eleverna. Hur man agerar som lärare i olika situationer har en inverkan på trafiksäkerheten när eleverna sedan har fått körkortet. Det påverkar i längden alla som vistas i trafiken. Givetvis ska eleven inte få ett körkort om han eller hon inte kan anses framföra bilen på ett säkert sätt – men inspektören under uppkörningen kan rimligen inte upptäcka allt. Således ligger ett tungt ansvar på landets körskolor att utbilda efter bästa förmåga. Kanske är det här särskilt påtagligt i större städer som Stockholm (förutom Stockholm till exempel även Göteborg och Malmö), där man regelbundet ställs inför krävande trafiksituationer. 

Varför börja jobba på körskola?

Det finns många anledningar till att börja arbeta på en körskola. Till exempel: 

 • God arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för bilskollärare är god, och det finns goda möjligheter att hitta en anställning direkt efter genomförd utbildning. Särskilt god är arbetsmarknaden i större städer, som Stockholm eller Göteborg.
 • Möjlighet att påverka. Som anställd på en körskola kommer du att träffa många elever under din yrkestid. Du har goda möjligheter att agera föredöme och påverka dessa i en god riktning. Så småningom, när du har undervisat många elever, kan dina insatser få en reell påverkan på trafiken.
 • Konkreta resultat. Många bilskollärare tycker om sitt yrke eftersom man ser konkreta resultat. En elev som haft problem men som till slut har tagit körkort är glädjande för såväl körskolan som eleven i fråga. 

Egenskaper du bör besitta (eller utveckla)

 • Du bör vara pedagogisk. En del av uppdraget är att lära eleverna så effektivt som möjligt det som krävs för att ta ett körkort. Därför är det viktigt att vara pedagogisk.
 • Stresstålig. Ponera att du har en elev som för första gången ska köra i innerstaden i Stockholm och att det här sker under rusningstid. Av förklarliga skäl kan stresstålighet här vara en mycket viktig egenskap.
 • Uppmärksam. Du bör ha god uppmärksamhet. Inte bara för din och elevens säkerhet, utan också för att bättre kunna utröna vad det är eleven behöver öva som allra mest på. 

Kan du ta emot kunder i ett garage?

9 maj 2018

Är man kunnig inom bilreparationer är det lätt at starta ett eget företag. Har man bara ett tillräckligt stort garage kan man ta emot de bilar som behöver repareras. Då behöver kunderna bara köra sin bil till dig och betala för reparationen och hämta den när den sedan är klar.

Om du tar emot andras bilar kommer du att behöva bra garageportar som säkerställer att ingen tjuv kan ta sig in och knycka någon värdefull bil. Å andra sidan är det ju bra om de ändå är sönder, då kan de ju inte ta sig någonstans. Det är värre med de bilar som du har reparerat klart och som bara väntar på att rätt ägare kommer och hämtar sin bil.

Mycket viktigt med säkra garagdörrar för kundernas bilar

Oavsett, vilket du har, är det ändå viktigt med trygga och säkra garageportar. Har du säkra garageportar behöver du inte vara orolig för datorer och annan dyr utrustning som du har inne i garaget, och för de dyrbara bilar som du kanske håller på och reparerar.

Samtidigt som man vill ha säkra garageportar vill man inte att de är för tunga och krångliga att öppna och stänga. Då vill man ha garageportar med funktioner som underlättar öppning och stängning av de samma.

Risken för inbrott störst i landets storstäder

Bor man i någon av landets storstäder Stockholm, Göteborg eller Malmö, och även på andra håll i landet, är risken stor att man råkar ut för inbrottstjuvar. Statistik visar att antalet anmälda brott som skedde mellan 1996 till 2016 ökade i Stockholm, medan de sjönk i Göteborg (något) och framför allt i Malmö; från 21.000 anmälda brott 2009 till 18.000 2016.

Här har kommunen fått ner antalet anmälda brott. Trots den statistiken visar ändå att antalet stölder var som högst 2012 i Malmö, men är nu på samma nivå i samtliga tre storstäderna 2016, på 300 anmälda inbrottsstölder 2016. Så inbrott sker, även i Malmö och det är bäst att rusta sig för det när man bygger. Så varför inte bygga, eller byta ditt garage och installera säkra och trygga garageportar?

Garageportarnas konstruktion viktig för säkerheten

Du kan antingen välja klassiska garageportar som öppnar sig som två dörrar, eller som en lucka som öppnar sig uppåt och går in under garagetaket. Det finns även garageportar som veckar sig när du öppnar det och vecklar ut sig när du stänger det. Här finns det några aspekter på säkerhet som är viktig att tänka på när man väljer garageportar.

Du bör tänka på:

1. Är garageportarna täta?

Ska du ha säkra garaeportar är det viktigt att de är täta. Det ska inte finna s någon möjlighet för en inbrottstjuv att få in en kofot och bända upp dörren. Ju tätare portarna är, desto säkrare är de. Även för väder och vind som gärna vill leta sig in i ett garage.

2. Är garageportarnas konstruktion säkra nog?

De måste ha en inbrottssäker konstruktion som gör det närmast omöjligt för eventuella inbrottstjuvar att ta sig in genom dem, eller försötra dem för att ta sig in. Om tjuven ser att garageportarna har en massiv konstruktion, inser de omöjligheten att ta sig in den vägen och släpper tankarna på att en försöka.

3. Är garageportarna tillverkade av ett säkert material?

Materialet osm garageportarna är tillverkade av, ska vara massivt vilket borgar för att du ska slippa ovälkomna påhälsningar via garaget.

3. Har garageportarna larm?

Garageportarna bör ha larm som avskräcker inbrottstjuvarna från att försöka fortsätta sitt inbrottsförsök. Ett larm stressar inbrottstjuven och väcker nödvändig uppmärksamhet ftill väktarbolag och omgivning.

Framtiden som bilmekaniker

3 maj 2018

Har man en bilverkstad, gäller det att räkna med att man inte på långa vägar är ensam om det. Bara i Göteborg finns det närmare tusentals bilverkstäder som alla konkurrerar om kunderna. Trots det finns det en brist på rätt utbildade bilmekaniker. Detta beroende på att yrket inom bilar och bilreparationer har förändrats under den senaste tiden. Det är inte så att de flesta ligger under bilen i blå overaller och smutsiga nävar, många sitter vid datorerna och fixar bilen den vägen, eftersom alltfler bilar är datoriserade. 

Bilmekaniker som jobbar i molnet

Snart kan bilreparatörerna sitta någon annanstans och reparera bilarna lika bra som de som tidigare har legat under bilarna. IT-analytikerna tror att det inom tio år har förändrats så att det krävs fler IT-tekniker än de mekaniker som förut kunde reparera bilarna.

Den digitala tidningen computersweden.se skriver att vi snart ser bilmekaniker som likt IT-teknikerna kan reparera datorn på distans, även kan reparera bilarna på distans genom att koppla upp sig i bilens eget chip. Samtidigt ser yrkesfolket att det saknas mekaniker och inför framtiden kommer det att fattas än fler som kan reparera bilarna. Det kommer helt enkelt att fattas IT-kunnig personal som kan och förstår bilarnas datorer. Vinnarna är alla de som inser vart framtiden bär och utbildar sig till det. Då kan man få en helt annan lön än den bilmekanikerna hittills har haft, som hittills har legat på mellan 19.000 och 23.000 kronor i månadslön.

Inget lokalt behov av bilverkstäder...

Det är inte längre bilverkstäderna som behöver befinna sig ute bland kunderna, i framtiden kanske det kvittar var man som bilmekaniker befinner sig, om det ändå går att reparera bilen oberoende geografiskt läge.

...liksom annat företagande

På samma sätt är det egentligen med snart all slags företagande, eftersom de flesta uppgifter görs på datorer och lagras och kommuniceras via olika molntjänster. Det samma gäller den ekonomiska delen av företagande. Eftersom även bokföringarna sker digitalt och det samma gäller redovisningar, balansberäkningar, revisioner, lönehanteringarna och faktureringarna. 

Så hur kan man i konkurrensen från andra bilmekaniker konkurrera med dem och vinna? Som i alla andra sammanhang gäller det att fokusera och göra de rätta sakerna; fokusera på att göra ett så bra jobb som möjligt och lägga bort allt som tar fokus från den egna kärnverksamheten. Då kan man faktiskt anlita en redovisningsbyrå i Göteborg – eller var man nu vill – som gör de ekonomiska sysslorna åt en.

Dags att starta bilverkstad?

24 apr 2018

Funderar du på att starta eget? Är du dessutom intresserad av motorer och kan en hel del om hur man reparerar dem är du en lyckans ost. Då har du alla chanser att starta en bilverkstad och ta emot bilar som behöver repareras. Varför inte börja i liten skala och ta emot bilar som behöver reparation i det garage som du redan har och starta reparationerna där du bor. Då slipper du de initiala kostnaderna som många drar på sig innan de vet att den nya firman kommer att bära sig.

Ekonomiskt att starta verksamheten i ditt hem

Startar du firman i ditt eget hem kan du bara addera dina inkomster, till de utgifter som du ändå har. Börjar du i liten skala, kan du när du har fått nya kunder expandera din verksamhet och ta in allt fler bilar som du kan reparera. Har du allt fler bilar som står i ditt garage bör du byta ut dina garageportar till säkrare sådana. Har du bilar som står på dina ägor är det du som får betala om de blir stulna. Ska din försäkring täcka förlusten av stulna bilar kommer ditt försäkringsbolag kräva av dig att du skaffar säkra garageportar. Vad kan du vara bättre än att skaffa garageportarna från ett företag som är experter på säkerhet?

Installera bekväma garageportar

Det finns garageportar med automatisk motor som gör att du slipper gå ur bilen när du ska köra in och sedan stänga garageporten efter dig. Det finns manuella garageportar och semiautomatiska portar. Antingen kan man välja garageportar med drivfjädrar, eller dragfjädrar, beroende på hur du vill att de ska kunna öppna och stänga sig. Det finns garageportar som veckar sig upp eller ner, sådana som böjer sig uppåt, eller inåt, det finns två dörrarsportar, 

Det finns garageportar som rullas upp eller ner. De finns i alla olika utföranden; eleganta, snygga, portar som släpper in dagsljuset i olika färger och material. Det är du som kund som väljer vilka slags garageportar som passar till ditt hus. Alla med ett säkerhetstänk eftersom man inte vill att garageporten inte ska vara ingångsport för inbrottstjuvar.

Bor du i storstad, som till exempel Göteborg gäller det att hitta ett säkerhetsföretag som kan säkerheten med garageportar. Göteborg, liksom andra storstäder i Sverige är dessvärre utsatt för relativt stor kriminalitet. Många glömmer bort det och tänker att det bara är Stockholm som drabbats av yrkeskriminella, men så är det tyvärr inte. Även göteborgarna har stort behov av omfattande inbrottsskydd och behöver tänka säkerhetsmässigt när de bygger till exempel garage och monterar garageportar i Göteborg.

Smarta elektriska lösningar i garaget

13 apr 2018

Hur fungerar allting i ditt garage? Är det ett extremt kallt utrymme som knappt ger dig något ljus då du väl ska reparera verktyg, motorer och maskiner av allehanda slag? Du är inte ensam. De flesta garage ser ut så; kalla, kala utrymmen som knappt går att vistas i utan att ha på sig vinterkläder. En slags blindtarm till den befintliga byggnaden som blir väldigt styvmoderligt behandlad.

Visst, du kanske tänker dig att du ska fixa till garaget och att nästa gång du ska fixa med bilen - då ska allt vara tip-top. Särskilt troligt är det dock inte att du gör slag i saken och gör så. Vårt råd är därför att du kontaktar en elektriker som ser över vilka typ av lösningar som skulle kunna fungera i ditt garage; vilka möjligheter finns att ge bättre ljus och mindre ansträngning för dina ögon?

Finns det kanske möjlighet att öka värmen utan att det påverkar husets uppvärmningskostnad allt för mycket (ett värmeelement drar extremt mycket el). Det kanske går att utöka er befintliga elcentral?

Ta hjälp av en behörig elektriker

Det finns många sätt som går att använda för att göra ett garage till en mer trivsam plats och en till en bättre yta att jobba på. Dock så går det inte att förvandla garaget i fråga till en sådan utan att ta hjälp. Åtminstone inte om man ser till det rent elektriska. Drar du egen el eller genomför någon typ av installation på egen hand så bryter du mot lagen - du måste anlita en behörig elektriker.

Anledningen till att vi nämner detta hänger ihop med det vi dock igenom ovan. Att garaget blir lite styvmoderligt behandlat gör att många rycker på axlarna och tänker att det inte spelar någon större roll. Ska man sätta spotlights i taket på garaget så krävs det inte samma noggrannhet som i det befintliga huset. Det gör det - definitivt.

Brandrisken är lika stor i ditt garage i Stockholm som i det befintliga huset och du löper lika stor risk att få en ordentligt - kanske dödlig - kyss om du drar elen felaktigt i garaget som inne i din villa. Ta alltid det säkra före det osäkra och låt en behörig elektriker sköta jobbet. Så dyrt är det inte.

Anlita rätt elektriker i Stockholm

Vi ska avsluat med en liten brasklapp gällande elektriker som huserar i större städer som Stockholm. Alla har inte behörighet - trots att de utger sig för att ha sådan. Du som kund måste alltså se till att behörighet finns samt att olika certifikat är utfärdade till företaget i fråga. Det tar inte lång tid att ställa en sådan fråga och den leder definitivt till ett säkrare jobb.

Se även till att företaget har F-skattsedel och att du - om möjligt - kan använda dig av ditt rot-avdrag för arbetet som din elektriker i Stockholm lägger ner. Konkret så innebär Rot att du kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor. Det blir således inte alltför dyrt att ge ditt garage det lyft utrymmet förtjänar.

Starta eget med hjulgrävare

2 apr 2018

Antalet nybyggnationer per år är idag högt. Även om det kan sjunka, finns det skäl att tro att det är bara är en tidsfråga tills byggkonjunkturen blir stark igen. Dessutom har byggbranschen ofta svårt att hitta personal inom vissa områden. Det är inte ovanligt att de väljer att hyra in en hjulgrävare med förare. Med den här bakgrunden är det inte konstigt att många maskinister väljer att starta eget och jobba för såväl lite större som mindre företag. Det finns både för- och nackdelar med att göra det här, men många som har tagit steget ångrar sig inte en sekund.

Inte lika tryggt – eller?

De flesta har en uppfattning om att det inte är lika tryggt att köra på egen hand. Beroende på hur man ser på saken kan man hålla med, eller tycka att det är tryggare att köra själv. Visserligen har man inga långa uppsägningstider eller samma förmåner som en anställd, men det behöver inte bara vara av ondo. Är du anställd på ett företag som du anses drivs på ett dåligt sätt, är det inte säkert att du kan göra mycket för att påverka. Kör du istället på egen hand och märker att någon kund inte vill samarbeta med dig längre, kan du själv gå ut på jakt efter nya företag som vill hyra dig och din hjulgrävare. Dessutom har du möjlighet att få mer pengar över i plånboken, jämfört med någon som är anställd. Dessa pengar kan du (och bör du, till viss del åtminstone) sätta över på sparkonto och för pension. Mer pengar på sparkontot och pensionskontot innebär mer trygghet i längden.

Utrustning att köpa in

Det finns många redskap som är nödvändiga, eller bara bra, att ha för den som kör hjulgrävare. Genom att köpa in rätt utrustning från början slipper du onödiga utgifter, om du måste köpa eller hyra in något med kort varsel. Tänk på att redskapen nedan endast är förslag. Exakt vad du behöver beror på din maskin och de jobb du ska utföra.

 • Kabelskopa
 • Planerskopa
 • Tjälkrok
 • Asfaltskärare
 • Pallgafflar
 • Såg
 • Pass
 • Lyftkrokar
 • Schaktskopa
 • Avjämningsbalk

Exakta mått på avjämningsbalk och skopor är avhängigt din hjulgrävare (och ev. de arbeten du ska utföra). Tänk noga igenom vilken utrustning du behöver på förhand. På så vis slipper du hyra eller köpa in något i panik. Att ha bra koll på utrustningen som krävs är också nödvändigt för att göra en bra kalkyl. Varför en noga utförd kalkyl är bra att ha finns det många anledningar till, men i korta ordalag hjälper det dig att hålla koll på pengarna.

Städa bilen på samma sätt som huset

16 mar 2018

För många är bilen lite av en andra bostad. För personer som är beroende av bilen för att ta sig till- och från jobbet - eller som kanske arbetat med bilen som redskap (budbärare, taxichaufförer och lastbilsförare) - så blir detta tydligt. Bor du i Stockholm och arbetar en bit utanför staden så kanske bilen är den enda typ av pendling som fungerar och som gör det möjligt för dig att hinna med allt. i detta läge så är du säkerligen medveten om hur många timmar varje vecka du spenderar i din bil, hur ofta du hamnar i bilköer och hur många gånger du irriterat svär över detta faktum.

En sak som vi ska titta närmare på här gäller hur du behandlar din bil rent interiört. Kort sagt - hur trivs du i bilen egentligen? Frågan är relevant sett till att många har en rent styvmoderlig inställning till sin bil gällande städning och underhåll. Du kanske svänger in på en bensinstation under morgonen, köper en fralla och en kopp kaffe, sätter dig i bilen och kastar både mugg och papper på golvet i bilen så fort sista tuggan/slurken är inmundigad.

En gång - inga problem; men blir det en daglig vana så kommer din bil till slut att påminna om en rullande soptipp. För din egen trivsel så bör du alltså städa bilen och detta även om man ser till en eventuell vidareförsäljning - genom att städa så undviker du dåligt lukt, allmänt slitage och kan därigenom få bättre betalt den dag du väl ska sälja. Kort och gott: håll samma ordning i din bil som du håller i ditt hem.

Använd professionell hemstädning som mall

Hur ska man då städa sin bil effektivt? Det handlar om trånga utrymmen, det kan vara dålig väder och många saknar speciella verktyg. Ett tips är att man - rent tekniskt - städar på samma sätt som sker vid professionell hemstädning. Det vill säga: metodiskt, uppifrån- och ned, noggrant och utan att fuska.

En städare inom hemstädning i Stockholm sitter på en enorm kunskapsbank som man som bilägare kan ta del av. Att börja uppifrån är en bra och logisk handling: damm och skräp faller - liksom allt annat - ned mot golvet och att då börja med golvet i fråga ger dubbelt så mycket jobb.

Liksom vid hemstädning dock: det kanske inte är någon dum idé att ta professionell hjälp med att göra rent bilen. Åtminstone någon gång vår- och höst. En riktig rekond är inte så dyrt och att tvätta bilen utvändigt har väldigt många nya tekniker tillkommit för. Bland annat så finns det företag som kan sköta detta hemma hos dig och där man - via mobila ångtvättar - kan tvätta din bil, utvändigt, från grunden. Om vi ska peka på några områden som du definitivt inte får missa om du ska städa din bil invändigt så är följande punkter viktiga:

 • Bilhall: Börja med att hitta en lämplig lokal. Saknar du garage så är en bilhall ett bra alternativ. Se till att de finns dammsugare tillgängligt.
 • Mattorna: Plocka ur alla gummimattor och skaka dessa samt skölj dem med vatten. Gnugga bort eventuella fläckar.
 • Töm bilen. släng allt skräp - se till att sortera innan. Om du har grejer som inte behövs för säsongen - exempelvis isskrapor och en spade - så kan du lägga dessa så attd u kommer ihåg att bära undan dem så fort städningen är avslutad.
 • Dammsug. Var noggrann här och börja med att göra rent under solskydden (där mycket damm brukar samlas) för att sedan arbeta dig nedåt. För att förenkla kan du ställa fram- och bak dina säten beroende på om du ska dammsuga fram- eller bak i bilen.
 • Torka av: Torka av instrumentbrädan, ratten och växelspaken med rengöringsmedel, vatten och en tvättsvamp. Har du skinnsäten så kan du även torka av dessa på samma sätt.

Läs mer om städning här

Får du plats med allt i ditt garage?

12 mar 2018

Ett garage är för många livsviktigt och den plats i huset där man kan slappna av och koppla bort stressen som finns i vardagen. Män - och kvinnor - som är motorintresserade kan i sitt garage prova nya lösningar, man kan meka, man kan förbättra och man kan testa sig fram gällande motorer av allehanda slag. Har någonting gått sönder så är det i garaget som man reparerar.

Det är en sak; en annan handlar om det rena utrymmet. För andra så är garaget en plats enbart för förvaring; man ställer in bilen, man förvarar sin gräsklippare där och man ser till att alla säsongsbetonade saker får sin givna plats - skidor, pulkor, hockeyutrustning och så vidare. Dessa två användningsområden kan komma att kollidera: ett garage har sin givna yta och det innebär att det ena ändamålet - förvaring - mycket väl kan komma att utesluta det andra - reparationer/bilmek. I många fall så beror detta på att garaget är byggt för någon annan och för en annan persons behov. Skulle du och din familj få chansen så kanske ni haft andra visioner än vad de tidigare ägarna till ert hus i Stockholm haft.

Vår tanke är följande: varför inte ta hjälp av ett proffs då ni står inför att bygga ett garage eller då ni känner att ni vill förändra ert nuvarande: alternativ ett behöver inte utesluta alternativ två - inte om man tar hjälp av en arkitekt. En arkitekt kan, efter att ni förklarat era behov samt vilken typ av budget ni har att jobba med, hjälpa er att designa ett garage som både är funktionellt och som ger tillräckligt god yta för förvaring.

Och; det en arkitekt gör är att även tänka på det lilla: hur ska avloppet se ut, vilken material passar golvet, behöver man isolera och - kanske framförallt; hur ska man bygga ett garage som smälter väl ihop med det befintliga huset och området där ni bor? Här finns en 

Garage som Attefallhus ger mindre besvär

Ett bra tips i sammanhanget kan vara att utnyttja den nya byggnationen som innebär att du inte behöver ansöka om ett bygglov. Ska du bygga ett nytt garage - ett fristående sådant - så kan du hålla sig inom givna mått om 25 meter2 samt en takhöjd på maximalt fyra meter. Då har du nämligen byggt ett Attefallshus och det innebär att du slipper undan dels lite billigare och att du dels också kommer att ha en snabbare färd från start till mål.

Skulle du välja den lösningen så rekommenderas definitivt hjälpen från en arkitekt. 25 meter2 må låta mycket; men det handlar om att planera dessa noggrant för att maximera användningsområdet. Det som skiljer en lekman mot en arkitekt är att den senares arbete präglas av att kunna se lösningar som ligger utanför den, ack så populära, boxen.

Ju mindre utrymme en arkitekt har att jobba med- och mot - desto större utmaning får hen också. Det är således en perfekt lösning då det kommer till ett Attefallshus i allmänhet och ett sådant byggt som ett garage i synnerhet.

Att måla om garaget

5 mar 2018

Garaget är din bils hemvist och det är här du står när du mekar och fixar med bilen. Antagligen används ditt garage också till förvaring eller som hobbyrum av mer allmänt slag. Kort sagt, ditt garage är en plats där du antagligen vistas en hel del och det är trevligare om det ser snyggt ut.

År av mekande, oljande, tvättande och isärplockande av bilar och motorer lämnar sina spår i ett garage, och färgen slits lätt både på väggar och golv. Att då och då lägga på ett par lager färg gör att garaget både ser trevligare ut och håller längre.

Vilken typ av färg ska man välja?

Vilken färgtyp du använder beror mycket på vilken färg som suttit tidigare. En grundregel är att man målar med samma färg som tidigare använts, men om du är noggrann och tar bort alla gammal färg kan du såklart måla med vilken färg du vill. Förarbetet är viktigt, så se till att du grundbehandlar och grundmålar väggarna ordentligt. En tålig akrylatfärg funkar till det mesta. I ett garage kan det faktiskt att vara en klok idé att välja en akrylat färg avsedd för utomhusbruk. Det gör att färgen står emot temperaturskillnader bättre. Kontakta en färghandlare eller målare i Stockholm för att få tips på bra utomhusfärger.

Hur man kan tänka kring färgval

Vilken nyans du väljer på färgen kommer att avgöra vad du får för stämning. Ett bra tips är dock att använda sig av relativt ljusa färger, ju ljusare färg, desto ljusare upplevs också rummet, vilket har betydelse när du till exempel mekar med bilen. Mörka färger kan göra att rummet upplevs som instängt och uttröttande att vistas i. Men är det en ”grottkänsla” du vill åt så passar det spklart bra med en mörkare färg.

Ska du måla utsidan av garaget bör du tänka på helheten tillsammans med bostadshuset. Här är tumregeln att det mindre uthuset eller garaget är underordnat det stora och målas i en något mer ”urvattnad” eller ljus nyans. Det stora huset får skina, de mindre byggnaderna anpassar sig.

Måla om garagegolvet

Till garagegolvet behövs en tålig färg som fäster på betong. Epoxyfärg eller speciell golvfärg passar bra, gärna med några lager lack över. På garagegolvet kör du bilen ut och in, du plockar kanske ut motorn och tappar tunga föremål på det med jämna mellanrum. Ge det en ordentlig ytfinish så att det håller för hårda tag.

Anlita målare i Stockholm

Är du oerfaren eller ointresserad av att måla själv kan du alltid anlita en professionell målare i Stockholm och få hjälp. En bra målare kan dessutom hjälpa dig att göra initierade val avseende färgtyp och nyanser. Med ett proffs blir även resultatet proffsigt, så det är helt klart vägen att gå om du ställer stora krav på finish och elegans.

Körkortsbehörigheter för MC kort

20 feb 2018

Ska du ta MC kort? I sådana fall kanske du funderar på vilken behörighet du ska skaffa dig. Faktorer som främst spelar in är vilken motorcykel du vill köra och hur gammal du är. För dig som till exempel vill köra lätt MC krävs endast ett A1-kort, vilket kan tas vid 16 års ålder. För tyngre motorcyklar krävs att man är 18 eller 20 år gammal. 

A1

A1 är vad som brukar kallas för ”lätt motorcykel”. Kravet är att motorn inte får ha en slagvolym som är högre än 125 kubikcentimeter, samt en effekt som inte överstiger 11 kilowatt. Vidare får förhållande mellan tjänstevikt och nettoeffekt inte överstiga 0,1 kW/kg. Som nämnt i inledningen är åldersgränsen för den här behörigheten 16 år. 

A2

Den med A2-behörighet på sitt MC kort får köra mellanstora motorcyklar. Nettoeffekten får inte överstiga 35 kW (att jämföra med 11 för lätta motorcyklar, till exempel). Förhållande mellan nettoeffekt får inte överstiga 0,2 kW/kg, vilket alltså är dubbelt så mycket så mycket som det är hos en lätt motorcykel. Har man byggt om en redan existerande motorcykel, får originalet inte ha haft en högre nettoeffekt än 70 kW. 

A

Den som har ett MC kort med behörigheten A får köra samtliga tvåhjuliga motorcyklar – oavsett effekt och slagvolym. Normalt är åldersgränsen för dessa motorcyklar 24 år, men om du tog A2-behörighet när du var 18, kan du ta få A-behörighet vid 20 års ålder. Om du har haft A2-behörighet i två år eller mer kan du alltså ta A-behörighet innan du är 24.

Hur många klarar uppkörningen?

Det är givetvis svårt att ge ett rakt svar på hur svår uppkörningen är att klara, då det är många faktorer som spelar in. Genom att titta på statistiken, och hur den skiljer sig mellan olika platser i landet kan man få sig en uppfattning. 

Till exempel kan vi se att det verkar vara svårast att köra upp i Jakobsberg i Stockholm. Här var det bara 53 procent av antalet genomförda uppkörningar för behörighet A som godkändes. Tittar man bara på Södertälje, några mil söder om Stockholm, ser det betydligt bättre ut med 78 % godkända prov. Ett annat kontor i Stockholm, Farsta, visar dock de näst sämsta siffrorna – bara 61 procent klarade provet. Visserligen är det bättre än Jakobsberg, men fortfarande långt ifrån ettan Skellefteå, där 87 procent av proven godkändes året. 

Sämsta resultaten

 • Jakobsberg, Stockholm: 53,06 %
 • Farsta, Stockholm: 61,78 %
 • Jönköping: 62,44 %

Bästa resultaten

 • Skellefteå: 87,25 %
 • Sundsvall: 84,48 %
 • Falun: 83,77 %

Fortsätt läsa mer här om hur du kan ta ett MC Kort i Stockholm: http://www.mckortstockholm.se.

Känn till det formella vid maskinuthyrning

2 feb 2018

Ska du hyra en maskin? Precis som när du köper något, eller hyr någonting annat, kommer du behöva ingå i ett avtal. Det är viktigt att förvissa sig om vilka skyldigheter och rättigheter man har. Här berättar vi om hur det kan se ut när du till exempel ska hyra en grävare eller en skylift. Märk väl att det här bara exempel, från en firma baserad i Stockholm. Läs alltid ditt avtal noggrant – oavsett om du hyr i Stockholm eller någon annanstans i landet, fortsätt läsa här om maskinuthyrning i Stockholm: maskinuthyrningstockholm.se.

Hyrestiden

Det är viktigt att känna till att hyrestiden gäller från den dag maskinen är beställd och finns tillgänglig för avhämtning. Det behöver kanske inte ens sägas, men hämtar du den försent förlängs inte hyrestiden (om du inte lyckas avtala detta på något sätt, givetvis). Det är överenskommelsen mellan dig och firman som gäller – inget annat.

Om du inte lyckas lämna tillbaka maskinen i tid har maskinuthyrningen ofta rätt att komma och hämta det du inte har lämnat tillbaka. Givetvis vet de flesta firmor att vad som helst kan hända – är det på grund av sjukdom, eller andra särskilda omständigheter, brukar det gå att helt enkelt föra en dialog med firman.

Lämna tillbaka maskinerna i gott skick

Maskinerna ska lämnas tillbaka i gott skick. De allra flesta firmor ställer dessutom krav på att maskinen ska vara väl rengjord. Om den inte är det, kan en summa för tvätt debiteras. I firman i Stockholm, som vi bland annat utgår ifrån, uppgår den här kostnaden till nästan 800 kronor. Vid definiering av ”gott skick” tar man givetvis normal förslitning i beaktning.

Om du hyr maskinen och märker att någonting är fel – hör då genast av dig till uthyrningen. Många ställer som krav att man ska göra det här redan samma dag som maskinen har blivit tillgänglig för upphämtning. Vänta alltså inte med att göra en liten felundersökning. Märker du något fel? Ta då ett foto och meddela firman skriftligen så fort du kan. En seriös firma för maskinuthyrning ser inte mellan fingrarna när det kommer till problem med maskinerna.

Använd maskinen för det den ska användas för

Kolla noga upp vilken maskin du behöver på förhand. En seriös firma kan du rådgöra med. Om man maskinen används för ett syfte den inte är utformad för, kan högre risk för skador föreligga. Se till att informera firman om vad du ska göra, ifall du känner dig lite osäker. Bättre att ta det säkra före det osäkra. Det bör återigen understrykas att texten här är skriven med firmor med bas i Stockholm som referens. Se till att du känner till villkoren – oavsett var i landet din närmsta maskinuthyrning finns.

Få en lättanvänd parkering med rutor

22 jan 2018

Har du en bilverkstad och behöver bättre parkeringar? Det kostar inte särskilt mycket att få den asflaterad och målad med nya vägmarkeringar. Det hjälper till att göra det tydligt för dina besökare var och hur de ska parkera sina bilar. Då bheöver dina kunder inte fråga dig var de ska ställa sin bil. Ju bättre du har anvisningar för hur de ska ställa sina bilar, desto minre tid behöver du lägga på att förklara det för dem. Tänk dig din parkering som ett ställe där du pedagogiskt visar dina kunder var de ska ställa sina bilar. Ha ett område för färdigt mekade bilar, ett område för bilar som väntar på reparationer och ett område för bilar som är på besök. Då har du fyllt de flesta behoven av en parkering.

Så här gör du:

Skaffa först hem trafiklinjefärg. Den är tillräckligt tålig för de lnjer som du vill göra på din asfalterade gård. Är du nogrann, lägger du den på en liten vagn, som gör att du kan måla linjen rak, om du till exempel vill måla en parkeringsrutor. Innan du målar dit linjen, kan du ta ett snöre. Du spikar fast snöret och drar sedan snöret i en rak linje så lång som du vill ha spelhalvan. Då får du helt snörräta linjer. Läs mer om vägmarkeringar på: vägmarkeringar.nu.

Gör en del till allmän parkering

Har du stort område i Stockholmsområdet som du kan använda som parkering, lönar det sig för dig att göra en del till en allmän parkering. Speciellt sedan Stockholms stad höjt avgifterna för parkering. Området för parkeringarna utökas, samtidigt som avgiftstiderna förlängs. FÖrut kunde man parkera fritt i största delen av Stockholm före klockan 08.00 till 18.00, men nu är den tiden innan klockan 07.00 till 19.00. Att dra in parkeringsavgifter av bilägare är en riktigt lukrativ inkomstkälla för staden. Inte helt överraskande tycker allt fler att det känns orättvist att bilägare ska betala så mycket i olika avgifter. Parkeringsavgiterna är inte det enda som kostar. I storstäderna betalar alla bilägare vägtullar in till storstädernas innerstäder. Även de handikappade som är beroende av bil för att kunna ta sig fram, har reagerat på höjda parkeringsavgifter, eftersom även de drabbas.

När du gör mark till allmän parkering, måste du sätta upp betalningsautomater. Har du inte tid att själv gå ut på din gård och vakta bilarna, så de betalar på rätt tid, bör du anlita ett bolag som går ut och kollar att parkeringarna är rätta.

Motoroptimering – Vad sker med garanti och service?

19 dec 2017

Bland de som vill genomföra motoroptimering på sina bilar finns ofta frågor kring vad som gäller med motorgarantin, servicen och om bilen kommer att klara besiktningen. Här är svaren.

Vad gäller? – Motorskadegaranti

På denna fråga är tillverkarna extremt tydliga. Motorskadegarantin slutar gälla omedelbart om förändringar sker som inte är original. Det går alltså att byta ut en del förutsatt att man håller sig till originaldelarna. Det betyder därmed att en optimering inte kan ske utan att garantin slutar att gälla. Det är till och med vanligt att det uttryckligen står att uppgradering av motorn inte får ske.

Samtidigt vittnar ett flertal motoroptimerare att det aldrig varit något problem för deras kunder. I det fall de har behövt utnyttja motorskadegarantin har de kontaktat gällande verkstad och fått felet åtgärdat – utan anmärkning om optimeringen. Ett par vittnar även om att återförsäljare av bilar har anlitat dessa företag för att optimera motorn utifrån kundens behov.

Så även om det är tydligt i garantin gällande vad som gäller vid motoroptimering så betyder det inte att det gäller i praktiken. Men som bilägare ska man ändå vara medveten om att det finns en risk. En risk som minimeras med extern motorskadegaranti.

Extern motorskadegaranti

Eftersom en del bilägare drar sig för att genomföra motoroptimering på grund av att motorskadegarantin inte längre gäller så har en extern motorskadegaranti blivit allt vanligare. Det betyder att optimeringsföretaget tar den ekonomiska risken utan att det kostar något extra för bilägaren. Skulle det bli en försäkringsfråga där motorskadegarantin skulle gälla, men där tillverkaren vägrar ersättning pga. optimeringen, betalar optimerare ut kostnaden.

En av de större företagen i Sverige på motoroptimering har denna garanti men skriver även på sin hemsida att den hittills aldrig behövt utnyttjats. Detta just utifrån det som påpekats i början av denna text, att några problem att utnyttja garantin inte uppstått. Men med denna externa motorskadegaranti finns i alla fall en trygghet om tillverkarna ändrar sin inställning.

Vid Service

Om det vid service sker en fabriksuppdatering finns risken att de inställningar som skett vid motoroptimering försvinner. Däremot är detta extremt ovanligt. Skulle det bli en återställning erbjuder många optimerar gratis återställning till de optimerade inställningarna. Hos vissa kostar däremot detta en viss summa. Kostnaden att återställa optimeringen är däremot lägre än vid originaloptimeringen. Detta eftersom det inte krävs någon undersökning och programmering av mjukvaran på samma sätt som vid första tillfället.

Vid besiktning

Om fordonet är nyare än 2002 sker elektroniska kontroller med instrument som kopplas till OBD-uttaget. Kan inte besiktningen genomföra denna test kan anmärkning ske. Men de som optimerar bilar spärrar aldrig denna möjlighet. Om optimeringen har skett korrekt ska inte avgastesterna ge sämre resultat än tidigare därmed ska inte bilen heller få anmärkning på detta. De tester som bilprovningen gör vid besiktning kan däremot inte mäta vilken programvara som använts.

Motoroptimering innebär därmed en mycket låg risk. Med extern motorskadegaranti av ett stort och etablerat företag är risken ännu mindre.

Är du intresserad av motoroptimering? Då kan du läsa mer på http://www.motoroptimering.net.

Gör en egen parkeringsplats

19 okt 2017

Linjemålning är kanske inte det första du tänker på om du ska göra en egen parkeringsplats. Är det inte många bilar som behöver samsas om utrymmet är det ofta överflödigt. Däremot kanske du funderar på hur det ska lösa det när det kommer till exempelvis tak och markläggning? I den här texten försöker vi svara på många av de vanliga funderingar som kan dyka upp om man planerar att anlägga en egen parkeringsplats.

Behöver du bygglov?

Innan du börjar med något är det alltid bra att kontrollera om du behöver bygglov. Ska du göra en parkeringsplats med tak krävs normalt ett bygglov. Tänk dock på att reglerna kan skilja sig åt en del mellan olika kommuner. Söker du information på nätet bör du alltså säkerställa att informationen även är sann för din kommun. Dock bör du alltid kontakta byggnadsnämnden innan du påbörjar ett dylikt projekt – information som du hittar från varierande källor på nätet kan snarare fungera som en vägledning.

En biluppställningsplats med utförd linjemålning utan byggnad eller tillhörande tak får du däremot sätta upp utan bygglov. Titta på detaljplanen för att se vilka förutsättningar du har att jobba med. Tänk på att du (i de flesta kommuner) inte får bygga närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen du och din granne delar – utan grannens medgivande. Prata med både kommun och grannar innan du börjar anlägga din parkeringsplats.

Sätt gärna parkeringsplatsen nära huset

Om du inte sätter parkeringsplatsen så nära huset som möjligt finns en risk att du ångrar dig på sikt. Detta när du ska bära tunga matkassar eller behöver springa i regn och rusk mellan hus och bil. På de flesta tomter finns en naturlig plats, det vill säga en plats som lämpar sig bra utan vidare arbete och som bara känns rätt.

En bra tumregel är dock att inte splittra tomten, så försök att placera parkeringen nära huset eller längs med tomten gräns på ett eller annat sätt. Är det ett flerbostadshus eller en bostadsrättsförening gäller i princip samma sak, men det kan då vara aktuellt med linjemålning, beroende på föreningens storlek.

Var generös med utrymmet

Du ska få plats med din bil på platsen. Bygger du med tak kanske du också vill förvara barnvagnar, cyklar eller andra lite större saker. Kanske bör du till och med planera för ett litet förråd? Ska du bygga en carport finns en risk att du ångrar dig om du inte är tillräckligt generös med utrymmet. Förutom att få plats med 1 – 2 bilar vill du säkerligen kunna förvara trädgårdsutrustning och annat, samtidigt som du kan ta dig till bilens båda sidor med en barnvagn kanske.

Linjemålning

Är ni en mindre bostadsrättsförening som ska anlägga en egen parkeringsplats kan linjemålning vara aktuellt. Detta om ni inte har något naturligt som avskiljer era olika platser, så som en yta med grus om varje sida av infarten till exempel. Det finns idag många entreprenörer som kan hjälpa till med linjemålning – så det är inget man behöver fixa på egen hand.

← Äldre inlägg