Är det miljövänligt att skrota bilen?

Idag arbetar fler och fler av oss på att leva på ett sätt som inte skadar vår gemensamma jord. Våra fordon och transporter är en viktig del som vi alla kan vara med och påverka. Hur fungerar en bilskrot?

När din bil inte längre fungerar vad än du gör eller när reparationskostnaderna blir astronomiska är det dags att avsluta relationen. Det är inget fel att köra en gammal bil miljömässigt eftersom kostnaden i råmaterial och energi för nytillverkning är hög, men en dag fungerar det inte längre. Att låta bilen stå kvar hemma på tomten är ingen god idé. Det ser inte vackert ut och det finns många material och vätskor i bilen som kan börja läcka och göra stor skada. Mycket räknas som miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det rätta när bilen gjort sitt är att sälja den till bilskroten och se till att bilen blir avregistrerad.

Hur tas mitt fordon omhand på bilskroten?

När du gjort upp med en bilskrot om att din bil ska lämnas till dem och avregistreras måste du komma ihåg några saker till att börja med. Du behöver ha med dig bilens registreringsbevis och du behöver ha båda delarna. Utan detta kan inte bilskroten ta emot ditt fordon. Det andra du måste komma ihåg är att ta med din legitimation. Endast den som äger en bil kan lämna in den för avregistrering. Om du blir ombedd av släkt eller vänner att lämna in en bil du inte äger behöver du ha med en fullmakt. När formaliteterna är avklarade kommer din bil att tas om hand ungefär enligt följande:

  • Alla miljöfarliga vätskor tas om hand på ett lämpligt sätt.
  • Övrigt material som är farligt för miljön sorteras ut och hanteras separat.
  • Om bilen har delar som kan återanvändas kan de säljas till någon annan behövande bilägare.

Korrekt och miljövänligt förfarande

När bilskroten övertagit din skrotbil ska du få ett mottagningsbevis. Därefter ska en auktoriserad bilskrot kontakta Transportstyrelsen och avregistrera bilen. Vanligen får du som bilägare en överenskommen summa pengar när du överlämnat bilen. Står du kvar som ägare kommer du senare, när avregistrering skett, kunna få tillbaka skatt och försäkring som du redan betalt. Allt som kan återanvändas på en skrotbil tas tillvara på. Metaller kan oftast återvinnas och användas till andra produkter. Ingenting gör skada och hamnar i naturen. Att lämna in din skrotbil till en bilskrot är alltså det allra bästa du kan göra med en uttjänt bil ur miljösynpunkt.

12 Apr 2020