Du behöver en laddbox hemma

Uppdaterad: 24 mars 2021

Elbilen har plötsligt blivit en given lösning för personer som behöver en ny bil. Det är lätt att förstå varför. Dagens modeller är sofistikerade och ger en avsevärt högre effekt än gårdagens; de nya elbilarna är lika säkra, komfortabla och lika snygga som den traditionella bilen. Den stora fördelen ligger i miljön: en elbil är betydligt bättre för hela vår värld och kan vi genomföra en snabb, smidig övergång från traditionella drivmedel till el så finns det också hopp för att vända den rådande klimatkrisen. Funderar du på en elbil så ska du även fundera på att skaffa en laddbox hemma.

Du ska egentligen inte heller fundera. Du ska skaffa en laddbox och installera den hemma hos dig. Varför? Av flera skäl. Den elbil du investerar i kommer att ha ett alternativ som inkluderas i köpet. Det innebär en kabel - Mode 2-kabel - som i ena änden har en stickkontakt och där den andra änden är utrustad med typ 1 eller Typ 2; den änden kopplas in i bilen. 

En fungerande lösning - varför skulle den annars vara den som kommer med på köpet? Sant är den fungerar. Lika sant är den inte alls ger samma effekt som en laddbox som du installerar hemma. Vi förklarar varför.

Skäl till varför du ska ha en laddbox hemma

Det största skälet till varför den givna lösningen gällande laddning av din elbil hemma inte är det bästa är att det inte är säkert. Det finns en uppenbar risk för överhettning och med en sådan så ökar också risken för brand. Det finns tyvärr många exempel på detta; en brand kan starta som en följd av att husets elsystem inte klarar av att hantera laddningen av bilen. Då många dessutom inte kopplar in en jordfelsbrytare i samband med att man skaffar elbil så ökar risken ännu mer. Det finns även exempel på där kabeln slits extremt hårt och där man genom detta också riskerar att skada sig själv i samband med laddningen.

Från Elsäkerhetsverkets sida så rekommenderas en laddbox hemma; de pekar på att en sådan minimerar riskerna för skada - både på person och egendom. En laddbox kommunicerar med bilen och slår av om någonting skulle vara fel.

Effekten blir dessutom högre och priset billigare. Väljer du en laddbox och installerar den hemma så kommer du längre på en laddning än om du skulle ladda via ett vanligt uttag. Rekommenderas - det finns många alternativ - är att du väljer en laddbox med typ2 uttag - i tre faser - och 16 ampere.

Viktigt är att den ska vara smart då det kan ge dig möjlighet att erhålla ett Ladda-Hemma-Stöd från Naturvårdsverket - något som kan täcka halva kostnaden för laddbox inklusive installation. Viktigt gällande just installationen är att den ska skötas av en behörig elektriker. Du får absolut inte göra den detaljen på egen hand.

Välj en smart laddbox hemma

En klar fördel med en smart laddbox är att den går att koppla upp mot det lokala elnätet. Det innebär en ekonomisk vinst för dig; bilen laddas automatiskt under de tider då priserna för el är som allra lägst. Det kanske inte gör så mycket idag då priserna är relativt låga, men på sikt så kan den funktionen spara extremt många kronor.

Genom en smart laddbox hemma så blir det också enklare att redovisa kostnader om det handlar om en tjänstebil. Detsamma gäller om du ska sälja ditt hus. Då kan du visa upp en separat förbrukningskostnad gällande el för laddning av din bil och en annan som gäller hushållet i stort.

24 Feb 2020