Fördelar med en trafikskola

Att man kan ta olika vägar till ett körkort innebär inte att alla dessa är lika bra. Naturligtvis så har man genom att klara av teoriprov, körprov och de olika riskmomenten visat sig duglig att köra bil – men hur djupt sitter kunskaperna egentligen? Vi menar att många personer som enbart kört privat inte har lika djup kunskap som personer som kört hos en trafikskola har och att dessa genom åren riskerar att tappa mycket av denna. Det vill säga; man har kunskap nog för att klara av att ta körkort – men man är inte på långa vägar en lika trygg, säker och lugn bilförare som en elev hos en trafikskola.

Detta är också den största anledningen till att vi rekommenderar denna väg till körkortet och att man åtminstone anmäler sig till några körlektioner innan man slutligen genomför sin uppkörning. Det finns ett värde i detta och även om det handlar om en-två lektioner så kan man som elev få de nödvändiga små tipsen som i det stora hela förvandlar en medelmåttig bilförare till en skicklig sådan.

Varför väljer då inte alla att gå till en trafikskola om det är så bra? Jo, främst så handlar det om ekonomiska skäl. Man tar för givet att en trafikskola kommer att kosta mycket pengar. Här har man till viss del rätt – men man har fel på samma gång. Det man måste förstå här är att en trafikskola inte är ute efter att tjäna pengar; deras mål är att skapa säkra bilförare och göra våra svenska vägar lite tryggare för alla.

Det innebär att man utgår från varje individ. Kommer det en 17-årig pojke till en trafikskola i Stockholm och aldrig kört en bil – ja, då kommer kostnaden för honom att bli betydligt högre än om det handlar om en 30-årig tjej som efter några års vila vill återuppta drömmen om ett körkort. För henne kanske det räcker med två lektioner innan hennes ursprungliga kunskaper är på plats igen; detta medan den yngre killen kanske måste köpa ett paket om 20 lektioner för att ens ha en chans att klara av att ta körkort i Stockholm.

I Stockholm är en körlektion nästan ett måste

Just Stockholm tycker vi dessutom är en talande stad för vikten av en trafikskola och några lektioner hos en sådan. Detta av den anledningen att trafiken där är extrem och väldigt föränderlig. Det är skillnad att köra i staden i rusningstrafik mot att köra under en lugn kväll (något som många privata övningskörare gör; mest för att det endast är då som tiden finns) och genom att köra hos en trafikskola så får man den nödvändiga träningen för att hantera de situationer som kan uppstå ur tomma intet i stockholmstrafiken.

24 Nov 2016