Hur är den bilservice som utförs i Sundbyberg?

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun. Dock bor ändå en hel del människor här, vilket gör att folk bor tätt och att det finns ett stort tjänsteutbud på en liten yta. Ett exempel vad det finns flertalet aktörer som utför bilservice i Sundbyberg. Med tanke på den lilla yta som Sundbyberg utgörs av är det lätt att bara gå till en annan firma i kommunen som ger bilservice, om man skulle vara missnöjda med den första.

I den här texten tittar vi på hur recensionerna ser ut för de olika aktörerna. Tänk dock på att recensionerna kommer från användare på nätet som inte sällan är anonyma. Om någon firma har fått många dåliga kommentarer går det inte att utesluta att det är en konkurrerande firma som ligger bakom. Likaså gäller om en firma har fått ovanligt många bra kommentarer – det kan lika gärna vara ägaren själv som skrivit dem. Inga företagsnamn kommer att nämna i den här texten då syftet är att ge en överskådlig bild över hur nöjda Sundbybergsborna är med sin bilservice.

Spridda åsikter hos den första firman vi undersöker

Den första aktören som ger bilservice i Sundbyberg som vi tittar på har vitt skilda recensioner. Visserligen är det bara tre personer som valt att lämna sin åsikt, men bara bland dem skiljer sig åsikterna åt en hel del.  

Den första kommentaren, som gjorts anonymt, ger företaget fem av fem stjärnor och skriver helt sonika ”Toppen”. Den andra kommentaren är även den anonym och ger företaget tre av fem stjärnor utan någon vidare kommentar. Den sista ger företaget endast en stjärna utan någon motivering. Ofta när någon kommenterar med det sämsta betyget följer också en motivering till varför, men så är det alltså inte här.

Få men goda kommentarer hos den andra aktören

Den andra aktören vi tittar på har visserligen bara två recensioner på den sida som är kopplad till dem – men de båda ger positiva utlåtanden. Den första ger företaget fem stjärnor och skriver ”Bra service”, medan den andra, som också ger fem stjärnor, skriver ”Best Service! Tack”. 

Tittar man på en annan plattform för recensioner är även där recensionerna med högsta betyg. Här är det dessutom fler utlåtanden – fem stycken – som alla ger högsta betyg till firman. Alla som skriver verkar vara mycket nöjda med den bilservice, biltvätt eller annat jobb som firman har gjort för dem. Som alltid gäller dock att tänka på att recensioner som dessa går att fejka ganska lätt, men vad som synes vid en första anblick höjer åtminstone inga större varningsflaggor för detta.

Stora skillnader

Slutligen kan vi konstatera att det, åtminstone mellan dessa två firmor, verkar skilja sig en hel del i hur nöjda deras kunder är med deras bilservice och andra jobb. Utöver dessa två finns ytterligare ett antal aktörer i Sundbyberg som erbjuder bilservice. Hur det ser ut hos dessa har vi ännu inte tittat på.

2 Jul 2017