Hur underhåller och återställer man billacken?

Ett gott underarbete, rengöring och ordentliga produkter. Här svarar vi på frågan ”Hur underhåller och återställer man billacken?”

För att lacken ska hållas fin som möjligt krävs både underhåll och återställning av lackskador. Några punkter att tänka på är:

Underhåll

Att tvätta är grunden för att underhålla lacken. Vid tvätt upptäcker man även eventuella skador på ett tidigt stadie. 

  • Tvätta

 Genom att regelbunden tvätta bilen hålls smuts och andra partiklar borta från lacken. I annat fall kan småskador lättare uppstå. Det gäller inte minst om det kommit fågelbajs på lacken – något som är frätande. Använd både avfettning, bilschampo och sämskinn för bäst resultat. På sommarhalvåret brukar insektsbortagningsmedel även behöva användas. 

  • Polering

Genom att polera lacken skapas ett extra lackskydd. Börja med en ordentlig tvätt och se till att bilen är helt torr innan polering påbörjas. Använd enbart fiberdukar och andra produkter som är tillverkade för just detta ändamål. 

Polera med polermedel och trasa. Ta mindre områden, exempelvis 30*30 cm, per gång. Polera genom små rörelser i cirklar. När poleringen är klar använder du en torr trasa för att torka bort överblivet polermedel. 

  • Vax

Genom att lägga på vax skapas ett skydd för lacken vilket gör att smuts fastnar i mindre mängd samtidigt som glansen bibehålls över tid. 

  • Keramiskt lackskydd

Keramiskt lackskydd genomförs av bilvårdsföretag. Det är ett relativt dyrt sätt att skydda lacken men ger samtidigt bästa skyddet som går att få. Det kan liknas med att ha en nyvaxad bil – dag efter dag. 

Återställning

  • Rubbning eller polish

Om lacken har många smårepor kan rubbning genomföras. Det är ett slipmedel som används för att jämna ut extremt små repor i lacken. Det är alltså inte något som ska användas för lagning utan vid microrepor. 

Det går även att ta polish vilket även det har en minimal slipande effekt. Det har svagare än rubbning. 

  • Skydda plastdetaljer

När du jobbar med lacken är det viktigt att skydda plast och gummidetaljer. Kommer det medel på dessa kan missfärgningar uppstå. 

  • Omlackering

Om skador uppstår behöver delar av lacken omlackeras. Börja med att rengöra bilen innan arbetet påbörjas. Slipa ner lacken, kring skadan, med slippapper. Genom att använda slipmaskin är det lättare att få ett jämnt och fint resultat. Börja med ett grövre slippapper och växla sedan till allt finare. Varje gång som du växlar till ett finare slippapper kan även ytan som slipas förstoras. På detta sätt blir det en mjuk övergång mellan den del som omlackeras och befintlig lack.

Här kan du läsa mer om billackering: https://www.billackeringeskilstuna.se/

23 Mar 2020