Jobba på körskola

Att jobba på körskola som trafiklärare är ett yrke som många funderar på att börja med. Det man gör är, enkelt beskrivet, att undervisa elever som ska ta körkort för till exempel personbil eller motorcykel, men även för lastbil, buss och släpfordon. Det här sker inte bara på praktiskt vis, utan utbildning sker många gånger teoretiskt i grupp på en körskola. Till exempel kan det hända att man får hålla i en handledarkurs. 

Vara ett föredöme

Som bilskollärare har man ett stort ansvar att agera föredöme för eleverna. Hur man agerar som lärare i olika situationer har en inverkan på trafiksäkerheten när eleverna sedan har fått körkortet. Det påverkar i längden alla som vistas i trafiken. Givetvis ska eleven inte få ett körkort om han eller hon inte kan anses framföra bilen på ett säkert sätt – men inspektören under uppkörningen kan rimligen inte upptäcka allt. Således ligger ett tungt ansvar på landets körskolor att utbilda efter bästa förmåga. Kanske är det här särskilt påtagligt i större städer som Stockholm (förutom Stockholm till exempel även Göteborg och Malmö), där man regelbundet ställs inför krävande trafiksituationer. 

Varför börja jobba på körskola?

Det finns många anledningar till att börja arbeta på en körskola. Till exempel: 

  • God arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för bilskollärare är god, och det finns goda möjligheter att hitta en anställning direkt efter genomförd utbildning. Särskilt god är arbetsmarknaden i större städer, som Stockholm eller Göteborg.
  • Möjlighet att påverka. Som anställd på en körskola kommer du att träffa många elever under din yrkestid. Du har goda möjligheter att agera föredöme och påverka dessa i en god riktning. Så småningom, när du har undervisat många elever, kan dina insatser få en reell påverkan på trafiken.
  • Konkreta resultat. Många bilskollärare tycker om sitt yrke eftersom man ser konkreta resultat. En elev som haft problem men som till slut har tagit körkort är glädjande för såväl körskolan som eleven i fråga. 

Egenskaper du bör besitta (eller utveckla)

  • Du bör vara pedagogisk. En del av uppdraget är att lära eleverna så effektivt som möjligt det som krävs för att ta ett körkort. Därför är det viktigt att vara pedagogisk.
  • Stresstålig. Ponera att du har en elev som för första gången ska köra i innerstaden i Stockholm och att det här sker under rusningstid. Av förklarliga skäl kan stresstålighet här vara en mycket viktig egenskap.
  • Uppmärksam. Du bör ha god uppmärksamhet. Inte bara för din och elevens säkerhet, utan också för att bättre kunna utröna vad det är eleven behöver öva som allra mest på. 
12 May 2018