Kan du ta emot kunder i ett garage?

Är man kunnig inom bilreparationer är det lätt at starta ett eget företag. Har man bara ett tillräckligt stort garage kan man ta emot de bilar som behöver repareras. Då behöver kunderna bara köra sin bil till dig och betala för reparationen och hämta den när den sedan är klar.

Om du tar emot andras bilar kommer du att behöva bra garageportar som säkerställer att ingen tjuv kan ta sig in och knycka någon värdefull bil. Å andra sidan är det ju bra om de ändå är sönder, då kan de ju inte ta sig någonstans. Det är värre med de bilar som du har reparerat klart och som bara väntar på att rätt ägare kommer och hämtar sin bil.

Mycket viktigt med säkra garagdörrar för kundernas bilar

Oavsett, vilket du har, är det ändå viktigt med trygga och säkra garageportar. Har du säkra garageportar behöver du inte vara orolig för datorer och annan dyr utrustning som du har inne i garaget, och för de dyrbara bilar som du kanske håller på och reparerar.

Samtidigt som man vill ha säkra garageportar vill man inte att de är för tunga och krångliga att öppna och stänga. Då vill man ha garageportar med funktioner som underlättar öppning och stängning av de samma.

Risken för inbrott störst i landets storstäder

Bor man i någon av landets storstäder Stockholm, Göteborg eller Malmö, och även på andra håll i landet, är risken stor att man råkar ut för inbrottstjuvar. Statistik visar att antalet anmälda brott som skedde mellan 1996 till 2016 ökade i Stockholm, medan de sjönk i Göteborg (något) och framför allt i Malmö; från 21.000 anmälda brott 2009 till 18.000 2016.

Här har kommunen fått ner antalet anmälda brott. Trots den statistiken visar ändå att antalet stölder var som högst 2012 i Malmö, men är nu på samma nivå i samtliga tre storstäderna 2016, på 300 anmälda inbrottsstölder 2016. Så inbrott sker, även i Malmö och det är bäst att rusta sig för det när man bygger. Så varför inte bygga, eller byta ditt garage och installera säkra och trygga garageportar?

Garageportarnas konstruktion viktig för säkerheten

Du kan antingen välja klassiska garageportar som öppnar sig som två dörrar, eller som en lucka som öppnar sig uppåt och går in under garagetaket. Det finns även garageportar som veckar sig när du öppnar det och vecklar ut sig när du stänger det. Här finns det några aspekter på säkerhet som är viktig att tänka på när man väljer garageportar.

Du bör tänka på:

1. Är garageportarna täta?

Ska du ha säkra garaeportar är det viktigt att de är täta. Det ska inte finna s någon möjlighet för en inbrottstjuv att få in en kofot och bända upp dörren. Ju tätare portarna är, desto säkrare är de. Även för väder och vind som gärna vill leta sig in i ett garage.

2. Är garageportarnas konstruktion säkra nog?

De måste ha en inbrottssäker konstruktion som gör det närmast omöjligt för eventuella inbrottstjuvar att ta sig in genom dem, eller försötra dem för att ta sig in. Om tjuven ser att garageportarna har en massiv konstruktion, inser de omöjligheten att ta sig in den vägen och släpper tankarna på att en försöka.

3. Är garageportarna tillverkade av ett säkert material?

Materialet osm garageportarna är tillverkade av, ska vara massivt vilket borgar för att du ska slippa ovälkomna påhälsningar via garaget.

3. Har garageportarna larm?

Garageportarna bör ha larm som avskräcker inbrottstjuvarna från att försöka fortsätta sitt inbrottsförsök. Ett larm stressar inbrottstjuven och väcker nödvändig uppmärksamhet ftill väktarbolag och omgivning.

9 May 2018