Laga motor utomlands?

Har du ett eget företag och arbetar med bilar? Har du bilar som passion och vet hur man gör så att de blir bättre, smidigare och snyggare, och dessutom har ett växande företag, kanske det är dags att växa som företag och nå fler kunder, större marknader – och kanske ta steget och växa utomlands? Det är många företag som tar det steget. Ser man att det är en ökad efterfrågan på det man erbjuder som företag, men inte ser att man skulle kunna växa naturligt i Sverige är steget till ett annat land inte långt. Det är dock några saker som kan vara svårt, men inte alls på något sätt omöjligt.

Språket

Språket brukar vara ett hinder, däremot brukar det gå att ordna. De flesta talar engelska, vilket man får vara tacksam för. Engelska som affärsspråk är allmänt känt och den som är någorlunda bevandrad brukar klara av det mest nödvändiga när det kommer till att kunna kommunicera med myndigheter, leverantörer och andra företag. Däremot kan det vara ett problem om man ska vända sig till den breda kundkretsen med reklam, marknadsföring och produktinformation. Då behöver man någon som kan landets språk och som kan översätta text, eller tal.

Kulturen

Kulturen i det andra landet kan vara hinder i att nå ut med reklam och information om det man säljer. Då är det viktigt bland annat med människor som både kan landets språk och kulturen och kan hjälpa till att göra det förståeligt så att man klarar av en expansion utomlands. De flesta företag som har vuxit utomlands brukar kunna berätta dråpliga berättelser om kulturkrockar och missförstånd. En sådan är om den svenska affärsman som hade rest till Japan. För den långa flygresan och övernattningen ombord på planet från Sverige till Japan hade han klätt så som man oftast brukar; med lösa och lediga fritidskläder. Saken var bara den att han möttes av en hel ankomstkomitté av kostymklädda japaner, medan han själv gick i fritidskläder, oduschad och nyvaken. Till middagen senare hade han duschat och klätt om sig till bästa kostymen han hade, men då möttes han på nytt av samma japaner som innan, men som hade bytt om lösa och lediga friluftskläder.

Juridiken

Den annorlunda juridik som omgärdar bestämmelser, avtal och ekonomi kan vara ett hinder som man bör komma över när man vill expandera utomslands. Det vet de flesta företagare som har velat expandera utomlands, innan EU. Oftast är det lättast att växa i andra länder som har en liknande juridik som i Sverige, det vill säga i andra nordiska länder och i västeuropa. Inom EU är det ju allt färre problem med bygget av en enhetlig marknad åsväl ekonomiskt, finansiellt och juridiskt.

Anlita konsult i Stockholm

Har man företaget i Stockholm är det enkelt att rådfråga en konsult i Stockholm som kan ge råd och tips om hur man bör och kan bära sig åt för att företaget ska kunna expandera utomlands utan större svårigheter. Då behöver man oftast någon som redan har gjort den resan och vet vilka fallggropar man bör undvika. Läs mer här om en sådan managementkonstult i Stockholm som du når på: http://www.managementkonsultstockholm.se.

18 Aug 2018