Motoroptimering – Vad sker med garanti och service?

Bland de som vill genomföra motoroptimering på sina bilar finns ofta frågor kring vad som gäller med motorgarantin, servicen och om bilen kommer att klara besiktningen. Här är svaren.

Vad gäller? – Motorskadegaranti

På denna fråga är tillverkarna extremt tydliga. Motorskadegarantin slutar gälla omedelbart om förändringar sker som inte är original. Det går alltså att byta ut en del förutsatt att man håller sig till originaldelarna. Det betyder därmed att en optimering inte kan ske utan att garantin slutar att gälla. Det är till och med vanligt att det uttryckligen står att uppgradering av motorn inte får ske.

Samtidigt vittnar ett flertal motoroptimerare att det aldrig varit något problem för deras kunder. I det fall de har behövt utnyttja motorskadegarantin har de kontaktat gällande verkstad och fått felet åtgärdat – utan anmärkning om optimeringen. Ett par vittnar även om att återförsäljare av bilar har anlitat dessa företag för att optimera motorn utifrån kundens behov.

Så även om det är tydligt i garantin gällande vad som gäller vid motoroptimering så betyder det inte att det gäller i praktiken. Men som bilägare ska man ändå vara medveten om att det finns en risk. En risk som minimeras med extern motorskadegaranti.

Extern motorskadegaranti

Eftersom en del bilägare drar sig för att genomföra motoroptimering på grund av att motorskadegarantin inte längre gäller så har en extern motorskadegaranti blivit allt vanligare. Det betyder att optimeringsföretaget tar den ekonomiska risken utan att det kostar något extra för bilägaren. Skulle det bli en försäkringsfråga där motorskadegarantin skulle gälla, men där tillverkaren vägrar ersättning pga. optimeringen, betalar optimerare ut kostnaden.

En av de större företagen i Sverige på motoroptimering har denna garanti men skriver även på sin hemsida att den hittills aldrig behövt utnyttjats. Detta just utifrån det som påpekats i början av denna text, att några problem att utnyttja garantin inte uppstått. Men med denna externa motorskadegaranti finns i alla fall en trygghet om tillverkarna ändrar sin inställning.

Vid Service

Om det vid service sker en fabriksuppdatering finns risken att de inställningar som skett vid motoroptimering försvinner. Däremot är detta extremt ovanligt. Skulle det bli en återställning erbjuder många optimerar gratis återställning till de optimerade inställningarna. Hos vissa kostar däremot detta en viss summa. Kostnaden att återställa optimeringen är däremot lägre än vid originaloptimeringen. Detta eftersom det inte krävs någon undersökning och programmering av mjukvaran på samma sätt som vid första tillfället.

Vid besiktning

Om fordonet är nyare än 2002 sker elektroniska kontroller med instrument som kopplas till OBD-uttaget. Kan inte besiktningen genomföra denna test kan anmärkning ske. Men de som optimerar bilar spärrar aldrig denna möjlighet. Om optimeringen har skett korrekt ska inte avgastesterna ge sämre resultat än tidigare därmed ska inte bilen heller få anmärkning på detta. De tester som bilprovningen gör vid besiktning kan däremot inte mäta vilken programvara som använts.

Motoroptimering innebär därmed en mycket låg risk. Med extern motorskadegaranti av ett stort och etablerat företag är risken ännu mindre.

Är du intresserad av motoroptimering? Då kan du läsa mer på http://www.motoroptimering.net.

19 Dec 2017