Ny mobil växel - för kundernas bekvämlighet

Vissa branscher dras med ett sämre rykte än andra. Det talande i detta är att man ofta erbjuder en tjänst som kunden måste använda sig - detta som en följd av att man själv saknar kunskapen som krävs. Det kan i sin tur dels spegla sig i att man som kund känner sig i underläge och att man anser att företaget man besöker ofta har en slags Von-Oben-attityd. Dels så kan det te sig så att man känner att företaget spelar ut sin kunskap mot den egna okunskapen; något som konkret kan innebära att man helt enkelt slatar notan.

Ett typiskt exempel på en problemfylld bransch handlar om bilverkstäder. Uppdrag Granskning gjorde för några år sedan ett reportage där man skickade in en och samma bil till flertalet verkstäder. Det som visade sig var att många av dessa hittade fel som inte fanns - men som måste åtgärdas innan bilen så att säga blev okörbar. Efter reportaget har en förändring skett - en tydlig uppryckning: men det finns fortfarande problem med attityden vi ovan nämnde.

Något som vi till stor del tror beror på rena missförstånd och bristande kommunikation. Ta bara en sådan sak som en tidsbokning på en bilverkstad. Hur lätt är det att A) nå mekanikern och B) få till en tid hos denne och C) Träffa på honom då man väl är på plats med sin bil? Inte det lättaste, något som till stor del förklaras av den höga volymen i verkstaden och att man, helt enkelt, knappt hör då telefonen ringer inne på kontoret. Här skulle en investering i en mobil växel kunna göra skillnad.

En mobil växel förenklar arbetsgången

En mobil växel gör det möjligt att koppla samtal mellan anställda och den gör det möjligt att kunna ta emot kundsamtal - oavsett var man befinner sig. En annan tydligt skillnad är att man kan kommunicera med varandra på ett enklare sätt. Om den ene mekanikern ligger under huven på en bil och absolut inte kan svara på ett samtal så kopplas samtalet direkt vidare till en kollega som kan hjälpa kunden.

Ett enkelt sätt att nå bättre kundmedvetande och på ett bättre sätt möta de behov som kunderna har och de krav vi ställer. Det handlar, trots allt, om ett yrke med lika stor del service som den rena mekaniska delen.

Bilprovningen i framkant

Bilbesiktning har också dragits med ett sämre rykte. Många tyckte att man fick offra en hel dag bara för att få sin bil besiktigad och att det dessutom var omöjligt att boka, boka om och ändra tider. Här har en tydlig förbättring skett - möjligen som en följd av privatiseringen.

Numera så är det enkelt att boka - både via internet och via mobiltelefonen där man snabbt kopplas vidare till den bilbesiktning som har tillgängliga tider för tillfället. Säkerligen en följd av ett ändrat system och där exempelvis en äldre telefonväxel fått ge plats för en modernare modell. En förebild som visar att det går att förvandla trögflytande branscher till effektiva sådana.

16 Sep 2018