Ska du börja övningsköra? Tänk på det här

Att börja övningsköra kan vara roligt, men samtidigt utmanande. Det gäller att kemi mellan elev och lärare fungerar – oavsett om det är fråga om privat övningskörning eller körlektioner hos trafikskola.

Att köra privat ställer dock kanske lite högre krav på handledaren, som troligtvis inte har så mycket erfarenhet av att lära någon att köra. En lärare på en trafikskola har trots allt en hel del erfarenhet när det kommer till detta. Oavsett finns det en del saker man kan tänka på:

Övningskör där du planerar att köra upp

Bor man på en liten ort är det här sällan något problem, då man ofta känner till vägarna bra. Ska man däremot köra upp i till exempel Sollentuna eller Farsta utanför Stockholm, kan det vara bra att bekanta sig lite med omgivningen om man inte kommer från just Sollentuna eller Farsta.

På uppkörningen är de flesta ganska nervösa. Att känna till vägarna, skyltarna och trafiken kan göra att det blir ett orosmoment mindre på uppkörningsdagen. Kör till exempel runt Sollentuna centrum (om det är där du planerar att köra upp) ut mot områdets ytterkanter. Även motorvägar i närheten kan vara bra att testa på. Försök tänka var trafikverket kan lägga upp rutten, helt enkelt. Om du kör med en trafikskola i Sollentuna, planera gärna din uppkörning så tidigt som möjligt.

Ha tålamod

Det är viktigt att ha tålamod vid övningskörning – både som elev och som handledare. Det här gäller vid fel som begås, men även hur själva övningskörningen ska läggas upp. Vissa elever kan till exempel vara ivriga att gå direkt på stadskörning. Det är dock lönlöst om eleven ännu inte kan planera en sväng eller saknar andra viktiga baskunskaper som krävs för att köra bil.

Tips till handledare

Du som handledare har flera års erfarenhet som förare. Såvida du inte hållit dig à jour med reglerna, är risken dock mycket stor att flertalet saker har förändrats sedan du tog ditt körkort. Som handledare är det alltså viktigt att utbilda sig kring eventuella förändringar innan undervisningen påbörjas.

Till exempel rekommenderades det förut att förare bör hålla sina händer på ratten som visarna på en klocka är tio i två. Det här gäller inte längre. Istället är det ”kvart i tre” som är aktuellt idag på grund av krockkudden.

Titta långt fram

Det här är något som din trafikskola bör lära ut, men som privata handledare ibland missar. Som förare är det viktigt att man tittar långt fram. Många elever tittar dock alldeles för nära bilden under körning. Samma gäller när man tittar åt sidorna mot utfarter, anslutande vägar, cykelvägar och liknande. Det här hänger troligtvis ihop med att människan helt enkelt inte är gjord för att färdas i så höga hastigheter som vi faktiskt gör när vi åker bil.

Var kan man göra uppkörning?

Som nämnt ovan, vet du troligtvis var du kan göra din uppkörning om du bor i en mindre stad. I storstäder, Stockholm och Göteborg, finns det dock en del alternativ. Till exempel:

Stockholm:

  • Sollentuna
  • Farsta
  • Jakobsberg

Göteborg:

 

  • Hisingen
  • Kungsbacka

Glöm inte att även ta upp detta med din trafikskola, om du ska ta körlektioner. I sådana fall kan ni kanske köra i det område du planerar din uppkörning till.

13 Mar 2017