Var försiktig vid transport av IBC tank

En IBC tank är bra för många ändamål. Det är till exempel användbart när man ska frakta farligt gods av ett eller annat skäl. Ett annat syfte det är bra för är att frakta spannmål eller bulklast med. Vissa använder det också för att frakta vätskor med, men det gäller att vara särskilt försiktig i sådana fall. En stor IBC tank rymmer mycket vätska som, när det svänger i en bil till exempel, orsakar stora krafter som skulle kunna få en mindre bil att välta.

När du ska frakta en IBC tank är det bra att tänka på vissa saker, bland annat det som nämns ovan om du planerade att frakta vätska i den. I den här texten tar vi upp andra saker som är bra att ha i åtanke.

Svårt vid lyft

Att lyfta upp den i fordonet kan givetvis vara mer eller mindre svårt, beroende på vad det är i IBC tanken. Är det till exempel vatten, och IBC tanken rymmer en kubikmeter, kan du räkna med att den väger närmare ett ton om den är välfylld. I vanliga fall kan man behöva en truck, eller till och med en kran, för att få upp IBC tanken i transporten. I undantagsfall kan det gå att lösa genom att ha i det som ska fraktas med IBC tanken på sin plats.

Var försiktig med vätska

Som nämnt i inledningen kan en stor IBC tank fylld med vätska orsaka fara under transport. Större IBC tankar rymmer uppemot 1 000 liter. Fyller man en sådan med till exempel mjölk eller vatten blir det närmre ett ton som ska fraktas. Fyller man den endast till hälften blir det såklart mindre vikt, men samtidigt kommer vätskan ha mycket utrymme att skvalpa runt i. Det säger sig självt att flera hundra kilo som svänger fram och tillbaka i en mindre bil kan orsaka instabilitet.

Fordon och behörigheter

En fylld IBC tank är ofta riktigt tung och kräver ett hyfsat starkt fordon för att transporten ska gå säkert till. Därutöver gäller det att se till att du har rätt behörigheter. Ska man frakta ett ton efter en lätt lastbil eller personbil gäller det först att se till vad personbilen är godkänd för att dra.

För att transporten ska köras säkert gäller dock fortfarande att fordonet som tanken fraktas på är tillräckligt starkt. Återigen gäller det också att ta hänsyn till hur vikten i själva IBC tanken fördelas. Om innehållet har utrymme att svänga kraftigt inuti i tanken kan det bli farligt, till exempel när du ska köra ut från en rondell.

25 Aug 2017