Varför ska man ha en körjournal?

Vad är en körjournal och vad kan man ha för användning av en sådan? Finns det olika varianter? Hur använder man en körjournal och till vad? Läs och lär!

Egentligen är en körjournal inte någon märkvärdig apparat alls, och det behöver inte ens vara en apparat. En körjournal är helt enkelt en journal som beskriver hur en bil används och då i stort sett uteslutande en bil som används i tjänsten. Anledningen till att du vill använda körjournal är att det ger ett bra underlag för exempelvis deklaration. Det kan alltså vara så enkelt att man enbart har ett anteckningsblock eller en skrivbok där man fyller i vilken väg bilen körts, varför, och på vilken dag och tid.

Idag tycker vi nog att detta skulle kännas knöligt och tidsödande. Den tid det skulle ta att ständigt fylla på text är inte ekonomiskt försvarbar. Dessutom riskerar användaren ständigt att glömma fylla i den eller ange felaktiga värden av misstag.

Hur fungerar en modern elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal är oerhört enkel att använda. Vid årets början bör du notera mätarställningen och sedan gör du samma sak vid årets slut. Körjournalen pluggas in i det aktuella fordonet och registrerar sedan alla resor som görs. De uppgifter du - troligen - vill få fram är antal kilometer, mellan vilka adresser bilen körts och bränsleförbrukning. När du sedan vill få fram din körjournal tar du med enheten till närmaste dator och får ut informationen.

Om fordonet används både privat och i tjänsten finns det modeller där du kan välja läge “privat” eller “tjänst” via en enkel knapptryckning. Enklare kan det inte göras! En elektronisk körjournal räknas inte heller som den sortens extrautrustning som höjer värdet på bilförmånen. Därmed kan den ju sägas vara väldigt mycket standard att använda för alla som kör bil i arbetet.

Bästa och enklaste sättet att hålla reda på användning och förbrukning

En elektronisk körjournal underlättar vardagen och ger anställda väldigt mycket mer tid för det de faktiskt är på jobbet för - arbeta. Inga långa sessioner med funderingar över var man körde osv. För deklarationen och för formaliteten ska man notera i vilket ärende man körde de aktuella sträckorna, och varför. Kvitton på drivmedel och liknande gör informationen mer komplett.

Vissa modeller använder GPS. Då krävs normalt sett ett godkännande från den anställde att den får användas, och att den anställde getts valet att istället använda en manuell körjournal.

22 Jan 2020