Vi bör köpa mer begagnat!

Det sägs att för att försöka rädda miljön och rädda klimatet på jorden, så att det fortfarande går att bo på planeten, så bör vi 1) minska energiåtgången, 2) minska förbränningen av fossila bränslen 3) köpa och använda mer begagnat än vad vi gör idag. Det gäller allt som har med vår konsumtion att göra. Så också bilar.

Skulle du kunna tänka dig att köpa en begagnad bil? Vad är den största skillnaden? Vad skulle kunna få oss att välja en begagnad bil? Vi människor är ju flockdjur, precis som hästar och hundar, bland annat. Så om alltfler i vår omgivning började tänka annorlunda och handla annorlunda, kanske vi skulle kunna göra på annat sätt. Men tänk om det är just du, som ska agera på annat sätt? Förändringen kanske börjar med dig?

Använda det som redan är tillverkat

Vi har ju så bra produkter redan som det är. Om vi började använda fler produkter såsom de är, men begagnade, då kommer vi att bli och agera alltmer miljövänligt. Vi kanske bör bli mer självmedvetna om hur vi gör och vad som kan få vår planet, jorden att må bättre. Just nu, pågår det så många skogsbränder världen över. Träd och skog som vi ska få syre ur, försvinner i en otroligt rask takt. Många djurarter dör ut och fisket i haven börjar ta slut. Inte för att det inte finns livsbetingelser för dem, utan för att det svämmar över av plast i våra hav, som fisken tror är mat men som fyller deras bukar så att de slutar äta den riktiga maten som ger dem näring för att leva. När man börjar tänka på allt detta, inser man hur viktigt varje agerande är, för att vår jord ska överleva, inte bara en generation, utan flera generationer till. Det är i alla fall vad våra barn vill och önskar.

Köp begagnad bil hellre än ny

Det är bättre för miljön om vi kör begagnade bilar. Att tillverka en ny bil, kräver enorma mängder med energi och material. Det finns redan för många bilar. Så vi bör enbart köpa begagnade bilar, alternativt köpa en miljövänlig bil. Men för tillfället är de för dyra för att vanliga, dödliga ska ha råd med en miljvövänlig bil. Därför får vi vänta tills de miljövänliga bilarna blir begagnade och kommer ut på begagnat-marknaden helt enkelt. Tills dess bör vi inte bara konsumera, utan använda det som redan finns.

5 Feb 2020