Är lackförsegling värt sitt pris?

Lackförsegling är en behandling som sker på bilen för att skydda lacken. Genom detta behöver vaxning inte ske efter varje biltvätt då förseglingen har samma effekt. Däremot kostar det ett par tusen kronor att genomföra en lackförsegling – är det värt priset?

När Motormännens Riksförbund skulle ta ställning till just den frågan så blev svaret att lackförsegling är dyrt – men bra. Det kan alltså vara värt priset. Men det kan också vara onödigt dyrt. Det beror lite på bilens värde och vad man förväntar sig av skyddet.

Under ett flertal år har Motormännen provat flera olika företag och de lackförseglingar som erbjuds. Priset har legat på ungefär 3000 kr. De är däremot mycket tydliga med att något sätt att prova och därmed jämföra en lackförsegling mot en annan inte finns. Därmed har det enbart blivit subjektiva åsikter som föreningen använt sig av när du utvärderat tjänsten.

Överlag ansåg de att resultatet varit mycket bra. Målet, dvs. att skydda lacken, har uppnåtts. De som vill skydda sin lack så mycket som möjligt kan därmed välja detta skydd.

Samtidigt påpekar de att priset är något högt i förhållande till vad man får. Med ett pris på ca 3000 kr menade de att kostnaden i vissa fall var för hög i förhållande till vad man fick. Detta inte minst på helt nya bilar där behandlingen inte är lika omfattande som på äldre bilar. Det kan alltså vara mer värt på bilar som är några år än på helt nya bilar.

De påpekade även att det var är viktigt vara medveten om hur ofta som kompletterande lackbehandlingar behöver genomföras. Ett lackskydd håller i regel mellan 12 och 18 månader. Därefter kan en kompletterande lackbehandling behöva göras vilket då är betydligt billigare. Man kan räkna med ett pris på 1000 kr -  1200 kr.

Generellt ger Motormännen en rekommendation att ge lacken ett extra skydd. Till viss del ger lackförsegling och vax samma skydd även om det är uppbyggt på något olika sätt. Genom att ge lacken ett skydd kan inte väta tränga in sig i extremt små porer som uppstår i lacken. Något som i längden kan påverka lacken mycket negativt och öka risken för rostangrepp.

Sammantaget kan sägas att lackförsegling kan vara en god investering. Detta främst på bilar som inte är precis nya. Samtidigt är det en dyr investering och man kan i vissa fall se på andra alternativ för att skydda lacken.

26 Jun 2017