De 3 största ögonblicken i bilhistorien

Bilens historia går ett par hundra år tillbaka i tiden och mycket har hänt sedan den såg dagens ljus för första gången – men vilka är egentligen bilens största ögonblick genom historien?

Redan på 1770-talet hade den första “bilen” tillverkats och den kallades Fardier à vapeur. I själva verket var det en självgående artillerivagn som drevs av ångmotorer – Fardier à vapeur betyder just “ångvagn”. Den var egentligen inte avsedd för persontrafik, det var först nästan 30 år senare en sådan vagn kom, men trots det är det ändå denna ångvagn som får räknas som bilens ursprung. Det blir således en av de tre största ögonblicken i bilhistorien. Det var ju trots allt startskottet på det hela. Tyvärr blev det denna som också råkade ut för världens första bilolycka, då den kraschade rakt in i en mur. Inte lika mycket att skryta med kanske.

En vit bil

Den första riktiga bilen

Den bilen som egentligen räknas som den första riktiga bilen presenterades först ett sekel senare än Fardier à vapeur, närmare bestämt år 1874. Den hade både förbränningsmotor och en egen styranordning. Upphovsmakarna var Siegfried Marcus och Heinrich Walch. Men det var först ytterligare några år senare som det kom en bil, konstruerad av Karl Benz, som faktiskt gick att använda och färdas i lite längre sträcka med. Dessa två nya bilar får tillsammans räknas som det andra stora ögonblicket i bilhistorien: bilen hade nu förbränningsmotor, gick att styra och att färdas i för persontrafik – en modern bil.

Ford startar massproduktionen

Trots att bilarna funnits ett tag var de väldigt dyra och inget gemene man hade i sina ägor. Det var först i början av 1900-talet som de började massproduceras. Detta i och med Henry Fords T-Ford och den löpande band-principen. Nu blev de istället ett mycket vanligt transportmedel bland folket. T-forden producerades i 15 miljoner exemplar och är väl kanske den mest kända bilmodellen någonsin och måste självklart räknas in som en av de tre största ögonblicken. Än idag är bilen en av de vanligaste transportmedlen för människan och en del i att vår vardag ska fungera. Behöver man sälja, köpa eller leasa bil vill man gärna ha professionell hjälp. Helst av en riktigt duktig och erfaren bilhandlare. Bilförmedlare finns det många av idag, ända från Ystad till Haparanda och från Trollhättan till Södertälje. Henry Fords massproduktion var alltså inte bara startskottet för massproduktion av bilar, utan också för yrket som bilhandlare.

25 Mar 2020