Få en lättanvänd parkering med rutor

Har du en bilverkstad och behöver bättre parkeringar? Det kostar inte särskilt mycket att få den asflaterad och målad med nya vägmarkeringar. Det hjälper till att göra det tydligt för dina besökare var och hur de ska parkera sina bilar. Då bheöver dina kunder inte fråga dig var de ska ställa sin bil. Ju bättre du har anvisningar för hur de ska ställa sina bilar, desto minre tid behöver du lägga på att förklara det för dem. Tänk dig din parkering som ett ställe där du pedagogiskt visar dina kunder var de ska ställa sina bilar. Ha ett område för färdigt mekade bilar, ett område för bilar som väntar på reparationer och ett område för bilar som är på besök. Då har du fyllt de flesta behoven av en parkering.

Så här gör du:

Skaffa först hem trafiklinjefärg. Den är tillräckligt tålig för de lnjer som du vill göra på din asfalterade gård. Är du nogrann, lägger du den på en liten vagn, som gör att du kan måla linjen rak, om du till exempel vill måla en parkeringsrutor. Innan du målar dit linjen, kan du ta ett snöre. Du spikar fast snöret och drar sedan snöret i en rak linje så lång som du vill ha spelhalvan. Då får du helt snörräta linjer. Läs mer om vägmarkeringar på: vägmarkeringar.nu.

Gör en del till allmän parkering

Har du stort område i Stockholmsområdet som du kan använda som parkering, lönar det sig för dig att göra en del till en allmän parkering. Speciellt sedan Stockholms stad höjt avgifterna för parkering. Området för parkeringarna utökas, samtidigt som avgiftstiderna förlängs. FÖrut kunde man parkera fritt i största delen av Stockholm före klockan 08.00 till 18.00, men nu är den tiden innan klockan 07.00 till 19.00. Att dra in parkeringsavgifter av bilägare är en riktigt lukrativ inkomstkälla för staden. Inte helt överraskande tycker allt fler att det känns orättvist att bilägare ska betala så mycket i olika avgifter. Parkeringsavgiterna är inte det enda som kostar. I storstäderna betalar alla bilägare vägtullar in till storstädernas innerstäder. Även de handikappade som är beroende av bil för att kunna ta sig fram, har reagerat på höjda parkeringsavgifter, eftersom även de drabbas.

När du gör mark till allmän parkering, måste du sätta upp betalningsautomater. Har du inte tid att själv gå ut på din gård och vakta bilarna, så de betalar på rätt tid, bör du anlita ett bolag som går ut och kollar att parkeringarna är rätta.

22 Jan 2018