Identifiera kundens behov

Som bilhandlare är det viktigt att se till kundens behov långsiktigt. Men vilka frågor bör man ställa till en kund? Vilka erbjudanden om tjänster kan vara intressanta då en kund köper ny bil?

Som säljare av alla slag är det viktigt att man tar reda på vad kundens behov är. Oftast säljer man inte en produkt eller tjänst utan flera. Eller så finns det olika extra val som man kan göra i samband med köpet. Ett bilköp är ett sådant tillfälle då kunden ska passas ihop med rätt bil. Men det som är rätt bil vid ett tillfälle i kundens liv kan vara fel vid ett annat. Därför bör man som en bilhandlare i Karlstad kunna ta reda på det som kanske inte ens kunden själv tänker på.

Ibland tänker man mer med ögonen eller hjärtat än med klokskapen. Något som man ofta ångrar ganska snart efter ett köp. Eftersom bilen är ett innehav som brukar vara en dyr investering så är det viktigt att man blir nöjd under hela ägandet. Inte bara i några dagar eller veckor. Som kund är det därför viktigt att man tar till sig alla råd som man kan få vid bilköpet.

Inte bara ett fordon

En bil är mycket mer än ett verktyg för att ta oss från en plats till en annan. Även om man bortser från statussymbol och liknande så finns det mycket mer att ta hänsyn till. Ska bilen användas som tjänstebil så brukar företaget ha starka åsikter om vilket budskap som bilen sänder ut. Men även som privatperson så kan det exempelvis finnas ett flertal olika kriterier som bilen ska passa i.

Bilförsäljare bör därför ställa frågor som hur stor familjen är, om det finns husdjur, om man ska dra tunga släp och om man kommer köra långa sträckor eller på gropiga skogsvägar. Det ger extra information om vilken bil som kan passa kunden.

För rätt person

Det kan vara svårt att se på en person hur exempelvis finansieringsbehoven ser ut. Därför bör man alltid som säljare berätta om alla tjänster som man kan erbjuda. Exempelvis lån, försäkringar, inbytesbil med mera. Skillnaden mellan bilar hos olika bilhandlare kan vara mindre viktiga än de tjänster som man kan erbjuda. Och känner man sig väl omhändertagen som kund så kan det i sig skapa ett mervärde. Det blir dit man går igen vid nästa bilköp eller det man rekommenderar vännerna.

24 Sep 2020