Känn till det formella vid maskinuthyrning

Ska du hyra en maskin? Precis som när du köper något, eller hyr någonting annat, kommer du behöva ingå i ett avtal. Det är viktigt att förvissa sig om vilka skyldigheter och rättigheter man har. Här berättar vi om hur det kan se ut när du till exempel ska hyra en grävare eller en skylift. Märk väl att det här bara exempel, från en firma baserad i Stockholm. Läs alltid ditt avtal noggrant – oavsett om du hyr i Stockholm eller någon annanstans i landet, fortsätt läsa här om maskinuthyrning i Stockholm: maskinuthyrningstockholm.se.

Hyrestiden

Det är viktigt att känna till att hyrestiden gäller från den dag maskinen är beställd och finns tillgänglig för avhämtning. Det behöver kanske inte ens sägas, men hämtar du den försent förlängs inte hyrestiden (om du inte lyckas avtala detta på något sätt, givetvis). Det är överenskommelsen mellan dig och firman som gäller – inget annat.

Om du inte lyckas lämna tillbaka maskinen i tid har maskinuthyrningen ofta rätt att komma och hämta det du inte har lämnat tillbaka. Givetvis vet de flesta firmor att vad som helst kan hända – är det på grund av sjukdom, eller andra särskilda omständigheter, brukar det gå att helt enkelt föra en dialog med firman.

Lämna tillbaka maskinerna i gott skick

Maskinerna ska lämnas tillbaka i gott skick. De allra flesta firmor ställer dessutom krav på att maskinen ska vara väl rengjord. Om den inte är det, kan en summa för tvätt debiteras. I firman i Stockholm, som vi bland annat utgår ifrån, uppgår den här kostnaden till nästan 800 kronor. Vid definiering av ”gott skick” tar man givetvis normal förslitning i beaktning.

Om du hyr maskinen och märker att någonting är fel – hör då genast av dig till uthyrningen. Många ställer som krav att man ska göra det här redan samma dag som maskinen har blivit tillgänglig för upphämtning. Vänta alltså inte med att göra en liten felundersökning. Märker du något fel? Ta då ett foto och meddela firman skriftligen så fort du kan. En seriös firma för maskinuthyrning ser inte mellan fingrarna när det kommer till problem med maskinerna.

Använd maskinen för det den ska användas för

Kolla noga upp vilken maskin du behöver på förhand. En seriös firma kan du rådgöra med. Om man maskinen används för ett syfte den inte är utformad för, kan högre risk för skador föreligga. Se till att informera firman om vad du ska göra, ifall du känner dig lite osäker. Bättre att ta det säkra före det osäkra. Det bör återigen understrykas att texten här är skriven med firmor med bas i Stockholm som referens. Se till att du känner till villkoren – oavsett var i landet din närmsta maskinuthyrning finns.

2 Feb 2018