Körkortsbehörigheter för MC kort

Ska du ta MC kort? I sådana fall kanske du funderar på vilken behörighet du ska skaffa dig. Faktorer som främst spelar in är vilken motorcykel du vill köra och hur gammal du är. För dig som till exempel vill köra lätt MC krävs endast ett A1-kort, vilket kan tas vid 16 års ålder. För tyngre motorcyklar krävs att man är 18 eller 20 år gammal. 

A1

A1 är vad som brukar kallas för ”lätt motorcykel”. Kravet är att motorn inte får ha en slagvolym som är högre än 125 kubikcentimeter, samt en effekt som inte överstiger 11 kilowatt. Vidare får förhållande mellan tjänstevikt och nettoeffekt inte överstiga 0,1 kW/kg. Som nämnt i inledningen är åldersgränsen för den här behörigheten 16 år. 

A2

Den med A2-behörighet på sitt MC kort får köra mellanstora motorcyklar. Nettoeffekten får inte överstiga 35 kW (att jämföra med 11 för lätta motorcyklar, till exempel). Förhållande mellan nettoeffekt får inte överstiga 0,2 kW/kg, vilket alltså är dubbelt så mycket så mycket som det är hos en lätt motorcykel. Har man byggt om en redan existerande motorcykel, får originalet inte ha haft en högre nettoeffekt än 70 kW. 

A

Den som har ett MC kort med behörigheten A får köra samtliga tvåhjuliga motorcyklar – oavsett effekt och slagvolym. Normalt är åldersgränsen för dessa motorcyklar 24 år, men om du tog A2-behörighet när du var 18, kan du ta få A-behörighet vid 20 års ålder. Om du har haft A2-behörighet i två år eller mer kan du alltså ta A-behörighet innan du är 24.

Hur många klarar uppkörningen?

Det är givetvis svårt att ge ett rakt svar på hur svår uppkörningen är att klara, då det är många faktorer som spelar in. Genom att titta på statistiken, och hur den skiljer sig mellan olika platser i landet kan man få sig en uppfattning. 

Till exempel kan vi se att det verkar vara svårast att köra upp i Jakobsberg i Stockholm. Här var det bara 53 procent av antalet genomförda uppkörningar för behörighet A som godkändes. Tittar man bara på Södertälje, några mil söder om Stockholm, ser det betydligt bättre ut med 78 % godkända prov. Ett annat kontor i Stockholm, Farsta, visar dock de näst sämsta siffrorna – bara 61 procent klarade provet. Visserligen är det bättre än Jakobsberg, men fortfarande långt ifrån ettan Skellefteå, där 87 procent av proven godkändes året. 

Sämsta resultaten

  • Jakobsberg, Stockholm: 53,06 %
  • Farsta, Stockholm: 61,78 %
  • Jönköping: 62,44 %

Bästa resultaten

  • Skellefteå: 87,25 %
  • Sundsvall: 84,48 %
  • Falun: 83,77 %

Fortsätt läsa mer här om hur du kan ta ett MC Kort i Stockholm: http://www.mckortstockholm.se.

20 Feb 2018