Laddstation för ett företag i tiden

Fler skaffar elbilar och laddstationer för att värna om miljön. Det gäller både privatpersoner och företag. Elbilarna visar kunderna att företaget är att räkna med och att de bryr sig.

Bertils taxiföretag blomstrade och kunderna ökade i en fart som han aldrig kunnat drömma om. Företagskunder som kontinuerligt använde företagets tjänster. Pengar fanns för att äntligen kunna uppfylla en dröm. Han skulle ha en bilpark som bestod av endast elbilar.

Han hade studerat olika företag och hittat ett som han bestämt skulle bli företaget som installerade företagets laddstationer. Han tog kontakt och ett besök bokades in.

Äntligen laddstation och elbilar i hans företag

Vid mötet fick han veta att de tog hand om allt från början till slut för att på så vis kunna ge ett bra helhetspris.

Istället för att bara använda dockningsstationerna för sina taxibilar ville Bertil göra mer. I samband med beställningen av laddningsstationen utökade han tjänsten så att personalen som hade elbilar kunde ladda dessa under arbetsdagen. Även kunderna kunde ladda under sina besök. Efter att laddstationerna var installerade fanns teknikerna där för att hjälpa till med service.

Senare när Bertil tittade i backspegeln insåg han att förutom lyckan att kunna använda elbilar i företaget, hade hans företag blivit en attraktiv arbetsplats tack vare laddstationen. Kunderna pratade med vänner och partners som även de ville boka in taxiföretagets tjänster.

För när kunderna använde en miljövänlig taxi skickade de en signal om att även de var intresserade av att värna om miljön. Läs mer om laddstationer på denna webbsida: laddstationföretag.se  

9 Dec 2021