Vad får man köra i för hastighet med husbil?

Förr kunde husbilar både registreras som personbil och lastbil. Därmed fanns olika regler att förhålla sig till. Men vad gäller idag?  Vad får man köra i för hastighet med husbil?

Idag registreras nästan alla husbilar som personbil klass II. Det innebär därmed att de får köras med B-körkort och att lagarna gällande hastighetsbegränsning är samma som för personbil. Med andra ord att man följer de skyltar som finns och inte begränsas av ytterligare regler.

Förr var det vanligare att husbilar både kunde registreras som personbil och lastbil vilket därmed skapade olika förutsättningar. Med lastbil var gränsen på 90 km/h. Det finns idag fortfarande möjlighet att registrera en husbil som en lastbil vilket därmed innebär krav på annat körkort, säkerhet och hastighetsbegränsning. En tung lastbil får maximalt köra 90km/h på en motorväg alternativt motortrafikled. I övrigt är hastighetsbegränsningen satt till 80 km/h. Men som nämnts registreras de flesta husbilar som personbil.

Andra hastighetsbegränsningar i andra länder

Även om husbilen i Sverige generellt klassas som personbil, och följer därmed dessa hastighetsbegränsningar, så gäller inte samma regler i andra länder.

Ett exempel kan tas från Danmark där gränsen är 100km/h på motorvägar och på övriga vägar 80km/h. Detta förutsatt att husbilen väger mellan 3501 kg och 7500 kg. Det kan därmed liknas med reglerna för svenska tunga lastbilar.

I en artikel från husbilhusvagn.se (från 2013) påvisas även följande begränsningar gällande husbilar ute i Europa.

Belgien: En husbil som väger under 3,5 ton får köras i 120 km/h på motortrafikled och motorväg. På landsväg är gränsen 90 km/h. Väger husbilen över 3,5 ton är gränsen alltid 90 km/h.

Estland: Har inte några specifika regler för husvagnar eller husbilar. Här ändras däremot högsta hastigheten på vissa sträckor av motortrafiklederna under sommaren. Mellan maj och oktober är det 120 km/h medan övrig tid 90km/h.

Frankrike: Här gäller samma regler för husvagnar som för husbilar. Väger ekipaget under 3,5 ton får man köra 130 km/h på motorväg. Det sänks däremot till 110km/h vid regn eller snö. På motortrafikled är gränsen 110 km/h respektive 100 km/h På landsväg gäller 90km/h respektive 80 km/h.

Väger ekipaget över 3,5 ton är det alltid 80, 100 samt 110km/h som gäller. Är det dåligt väder med exempelvis snö eller dimma ska alltid avståndet till framförvarande fordon vara 50 meter. Detta gäller alltså alla fordonstyper och inte bara husbil/husvagn.

Polen: Här gäller samma regler för husvagn och husbil. På landsväg är gränsen 70 km/h. På motortrafikled och motorväg gäller 80 km/h.

Hastigheterna kan ha ändrats sedan 2013 då artikeln som refereras till publicerades. Däremot visar siffrorna att det varierar en hel i de europeiska länderna.

Funderar du på att sälja din hus bil? Då kan vi rekommendera ett besök på www.säljahusbil.net.

17 Mar 2020