Vad krävs för att sätta upp en laddstolpe?

Kör du elbil i Stockholm har du säkerligen en laddstolpe (eller flera) nära dig. Om du däremot bor uppe i exempelvis Norrland kan det vara många mil till närmsta plats att snabbt ladda bilen på. Givetvis kan man ladda den i hemmet – problemet uppstår kanske när man är ute på en längre resa med sin elbil. 

Just de något begränsade möjligheterna att åka på längre bilresor är något som gör att många ännu inte har skaffat en elbil. Samtidigt är det allt fler som väljer att sätta upp laddstolpar för elbilar – inte bara i Stockholm och storstäderna – utan över hela landet. Kanske dröjer det inte länge förrän man har nära till en laddstolpe för elbil i Stockholm, och även oavsett var i Sverige man befinner sig. 

Det här måste du göra först

Till att börja med behöver du garage- eller markägarens tillstånd att sätta upp elstolpen. När ett godkännande har getts behöver du undersöka med kommunen hur läget ser ut. Behövs bygglov eller andra tillstånd? Betänk att reglerna kan skilja sig åt olika kommuner emellan om du söker information på nätet. Byggnadsnämnden i Stockholm kanske ger ett annat utlåtande än byggnadsnämnden i Jönköping, till exempel. 

Därefter är det klokt att ta in offerter från flera laddstationsleverantörer. Är du en hängiven entusiast av elbilar kanske du redan har koll på läget – men det är ändå en bra sak att göra. Då vet du vilken leverantör som bäst kan matcha just dina behov – och till rätt pris. 

När du har valt rätt märke och modell är det viktigt att se till att alla kraven gällande elsäkerhet är uppfyllda. 

Anslutning

När laddstolpen ska anslutit till elnätet bör du först undersöka om det går att använda det särskilda undantaget för laddning elbil eller annat fordon. Är nätet koncessionspliktigt är det klokt att teckna ett abonnemang hos nätbolaget i fråga för samtliga laddstationer.

Sedan är det dags att anlita en behörig elektriker. Rätt kompetens behövs för att elkabeln ska kunna dimensioneras. Även här kan det vara klokt att ta in flera offerter. Bara inom till exempel Stockholm kan priserna skilja sig rätt rejält. Elinstallatören ska också dra fram själva kabeln och se till att din laddstolpe installeras på korrekt vis. 

Ta betalt för elen?

Många som sätter upp en elstolpe ämnar givetvis att ta betalt för elen. Installationen innebär vissa utgifter som man troligtvis vill få tillbaka. En del låter användningen av en elstolpe ingå i parkeringsavgiften, medan andra mäter och debiterar särskilt.

10 Aug 2018