Yrkeschaufförer drabbas hårt av skador

Vissa arbeten drabbas hårdare av skador och av olyckor än andra. Det gör att en del yrken faktiskt ger ett påslag på den ordinarie lönen och detta i form av ett risktillägg. Vissa yrken bedöms som mer riskabla än andra - men den bedömningen handlar ofta om direkta faror. Vi kan nämna stuntman, vi kan nämna brandman, polis, elektriker, kranförare och exempelvis ordningsvakter. Klassiskt, farliga yrken där man alltså får en extra slant i samband med ett arbetspass.

Frågan är dock om inte denna lista borde utvidgas och inkludera en helt annan yrkesgrupp i form av yrkeschaufförer? Vi säger detta av två anledningar. Dels så är arbetet farligt i stunden. Man åker långa sträckor, man har extremt pressade scheman, man har dåliga vägar och man har hela tiden trafik omkring sig; det gör att man aldrig kan slappna av och aldrig vila. Dessutom så ska man lasta på- och lasta av; något som kan leda till olyckor i kombination med den stress vi ovan nämnde. Att yrkeschaufförer lever farligt, det kan man inte förneka.

Det gör man även på sikt och detta bevisas av ett chaufförer är värst drabbade av olika förslitningsskador. Rygg, axlar, armar och framförallt höfter tar extremt mycket stryk av detta stillasittande yrke. Den bensträckare man tar under ett pass täcker inte på långa vägar de behov av rörelse som kroppen har. Det här gör att många slits ut i förtid och att många tvingas leva mer ständig värk i de kroppsdelar vi nämnde.

Stillasittandet påverkar även vikten. Exempelvis en lastbilschaufför drabbas ofta av övervikt som en följd av lite rörelse och dålig mat - detta kan innebära en ökad risk för diabetes och för olika hjärt- och kärlsjukdomar.

En ergonomiutbildning kan hjälpa och förhindra besvären

Som arbetsgivare har man definitivt ett ansvar i detta. Mycket regleras i körscheman och där man enligt lag inte får tvinga någon att köra x antal mil i sträck utan x antal vila. Det är bra. Men det förhindrar inte problematiken med smärtor. Det kan däremot en omfattande ergonomiutbildning göra och genom att anmälda de anställda till en sådan så kan man också förhindra väldigt många av de vanliga förslitningsskador som uppstår.

En ergonomiutbildning anordnas av kiropraktorer, sjukgymnaster och av naprapater som - med sin samlade kunskap - kan ge tips och ledtrådar om hur man kan minska slitaget i arbetslivet. Om det handlar om en yrkeschaufför som deltar vid en ergonomiutbildning så kan detta innebär att man del säger en ökad kunskap om vilka ställningar som gör ont, hur dessa kan undvikas och vilka typ av hjälpmedel som finns tillgängliga för att minska ett slitage. Man får förklara var man har ont och därefter så prövas olika metoder ut i syfte att komma till bukt med problematiken.

Problemen identifieras och insatser kan sättas in

En ergonomiutbildning ökar även förståelsen för hur kroppen fungerar och varför även ett, till stor del, enformigt arbete som att köra lastbil är slitsamt. Många tar kanske för givet att mer aktiva yrken sliter hårdare på kroppen. Så är inte fallet. Faktum är att det är precis tvärtom. I och med att många yrken idag är monotona och stillasittande så kommer också behovet av en ergonomiutbildning på arbetsplatsen att öka.

För, en viktig sak: Genomför du en ergonomiutbildning så sker den på din arbetsplats och det är där man kan rikta in insatserna. En naprapat (exempelvis) som åker med en yrkeschaufför kan nästan direkt se vilken ställning som är skadlig och vilken som borde lindra.

Mer information: https://www.ergonomiutbildning.nu.

9 Jan 2019