Blogg

Här i bloggen diskuterar vi allt som har med bilar och motorer att göra. Allt från växellådor till husbilsservice. Vi önskar alla motorentusiaster mycket nöje!

Sida 2

De 3 största ögonblicken i bilhistorien

25 mar 2020

Bilens historia går ett par hundra år tillbaka i tiden och mycket har hänt sedan den såg dagens ljus för första gången – men vilka är egentligen bilens största ögonblick genom historien?

Redan på 1770-talet hade den första “bilen” tillverkats och den kallades Fardier à vapeur. I själva verket var det en självgående artillerivagn som drevs av ångmotorer – Fardier à vapeur betyder just “ångvagn”. Den var egentligen inte avsedd för persontrafik, det var först nästan 30 år senare en sådan vagn kom, men trots det är det ändå denna ångvagn som får räknas som bilens ursprung. Det blir således en av de tre största ögonblicken i bilhistorien. Det var ju trots allt startskottet på det hela. Tyvärr blev det denna som också råkade ut för världens första bilolycka, då den kraschade rakt in i en mur. Inte lika mycket att skryta med kanske.

En vit bil

Den första riktiga bilen

Den bilen som egentligen räknas som den första riktiga bilen presenterades först ett sekel senare än Fardier à vapeur, närmare bestämt år 1874. Den hade både förbränningsmotor och en egen styranordning. Upphovsmakarna var Siegfried Marcus och Heinrich Walch. Men det var först ytterligare några år senare som det kom en bil, konstruerad av Karl Benz, som faktiskt gick att använda och färdas i lite längre sträcka med. Dessa två nya bilar får tillsammans räknas som det andra stora ögonblicket i bilhistorien: bilen hade nu förbränningsmotor, gick att styra och att färdas i för persontrafik – en modern bil.

Ford startar massproduktionen

Trots att bilarna funnits ett tag var de väldigt dyra och inget gemene man hade i sina ägor. Det var först i början av 1900-talet som de började massproduceras. Detta i och med Henry Fords T-Ford och den löpande band-principen. Nu blev de istället ett mycket vanligt transportmedel bland folket. T-forden producerades i 15 miljoner exemplar och är väl kanske den mest kända bilmodellen någonsin och måste självklart räknas in som en av de tre största ögonblicken. Än idag är bilen en av de vanligaste transportmedlen för människan och en del i att vår vardag ska fungera. Behöver man sälja, köpa eller leasa bil vill man gärna ha professionell hjälp. Helst av en riktigt duktig och erfaren bilhandlare. Bilförmedlare finns det många av idag, ända från Ystad till Haparanda och från Trollhättan till Södertälje. Henry Fords massproduktion var alltså inte bara startskottet för massproduktion av bilar, utan också för yrket som bilhandlare.

Hur underhåller och återställer man billacken?

23 mar 2020

Ett gott underarbete, rengöring och ordentliga produkter. Här svarar vi på frågan ”Hur underhåller och återställer man billacken?”

För att lacken ska hållas fin som möjligt krävs både underhåll och återställning av lackskador. Några punkter att tänka på är:

Underhåll

Att tvätta är grunden för att underhålla lacken. Vid tvätt upptäcker man även eventuella skador på ett tidigt stadie. 

 • Tvätta

 Genom att regelbunden tvätta bilen hålls smuts och andra partiklar borta från lacken. I annat fall kan småskador lättare uppstå. Det gäller inte minst om det kommit fågelbajs på lacken – något som är frätande. Använd både avfettning, bilschampo och sämskinn för bäst resultat. På sommarhalvåret brukar insektsbortagningsmedel även behöva användas. 

 • Polering

Genom att polera lacken skapas ett extra lackskydd. Börja med en ordentlig tvätt och se till att bilen är helt torr innan polering påbörjas. Använd enbart fiberdukar och andra produkter som är tillverkade för just detta ändamål. 

Polera med polermedel och trasa. Ta mindre områden, exempelvis 30*30 cm, per gång. Polera genom små rörelser i cirklar. När poleringen är klar använder du en torr trasa för att torka bort överblivet polermedel. 

 • Vax

Genom att lägga på vax skapas ett skydd för lacken vilket gör att smuts fastnar i mindre mängd samtidigt som glansen bibehålls över tid. 

 • Keramiskt lackskydd

Keramiskt lackskydd genomförs av bilvårdsföretag. Det är ett relativt dyrt sätt att skydda lacken men ger samtidigt bästa skyddet som går att få. Det kan liknas med att ha en nyvaxad bil – dag efter dag. 

Återställning

 • Rubbning eller polish

Om lacken har många smårepor kan rubbning genomföras. Det är ett slipmedel som används för att jämna ut extremt små repor i lacken. Det är alltså inte något som ska användas för lagning utan vid microrepor. 

Det går även att ta polish vilket även det har en minimal slipande effekt. Det har svagare än rubbning. 

 • Skydda plastdetaljer

När du jobbar med lacken är det viktigt att skydda plast och gummidetaljer. Kommer det medel på dessa kan missfärgningar uppstå. 

 • Omlackering

Om skador uppstår behöver delar av lacken omlackeras. Börja med att rengöra bilen innan arbetet påbörjas. Slipa ner lacken, kring skadan, med slippapper. Genom att använda slipmaskin är det lättare att få ett jämnt och fint resultat. Börja med ett grövre slippapper och växla sedan till allt finare. Varje gång som du växlar till ett finare slippapper kan även ytan som slipas förstoras. På detta sätt blir det en mjuk övergång mellan den del som omlackeras och befintlig lack.

Här kan du läsa mer om billackering: https://www.billackeringeskilstuna.se/

Hur mycket ger bilhandlaren för min bil?

23 mar 2020

Om man är sugen på en ny bil och samtidigt vill bli av med sin gamla, så kan man sälja in sin gamla bil till en firma som säljer begagnade bilar. Hur mycket pengar kan man då få för sin gamla bil?

Det är svårt att säga en exakt summa på vad man kan få för sin begagnade bil. Det är en rad olika saker som måste gås igenom för att få veta vad man kan få ut för pris på sin gamla bil. Om man säljer sin gamla bil till en bilhandlare som ägnar sig åt försäljning av begagnade bilar så kommer den personal som arbetar där och i verkstaden att först gå igenom hela bilen och alla papper som kommer med den. Sedan efter att allting har gåtts igenom så kan de komma fram till ett pris som du kan få för den. Detta beror som sagt på en rad olika faktorer.

Vad tittar de på när priset för bilen bestäms?

Vad tittas på och gås igenom när det bestäms ett slutpris för bilen i fråga? Det är massor med saker som kollas däribland bilens årsmodell. En äldre bil är svårare att få en högre summa för medan en nyare modell kan gå för en större summa. Om nu bilen i fråga är skadefri och hel så klart, annars kan det vara en sådan sak som sänker priset rejält. Man går igenom vad bilen i fråga har för utrustning och man kollar över så att allting fungerar som det ska. En bil med trasig AC till exempel måste åtgärdas innan bilhandlaren kan sälja den vidare och det kan också dra ned priset ganska så ordentligt. Allting beror såklart på om det är stora fel på bilen eller inte.

Bilhandlare eller privat

Bilens årsmodell har en stor inverkan på priset, men det är långt ifrån bara det. Sedan får man också tänka på att om man väljer att byta in sin bil mot en annan hos en bilfirma, eller bara vill sälja den till dem, så brukar de ta ut en avgift för att köpa in den. Den kostnaden drar också ned slutpriset och minskar på summan som du sedan får i handen efter avslutad försäljning. Säljer du din bil själv så kan du ofta få mer pengar för din gamla bil. Men genom att använda sig av en bilhandlare så får man så mycket mer för pengarna.

Vad får man köra i för hastighet med husbil?

17 mar 2020

Förr kunde husbilar både registreras som personbil och lastbil. Därmed fanns olika regler att förhålla sig till. Men vad gäller idag?  Vad får man köra i för hastighet med husbil?

Idag registreras nästan alla husbilar som personbil klass II. Det innebär därmed att de får köras med B-körkort och att lagarna gällande hastighetsbegränsning är samma som för personbil. Med andra ord att man följer de skyltar som finns och inte begränsas av ytterligare regler.

Förr var det vanligare att husbilar både kunde registreras som personbil och lastbil vilket därmed skapade olika förutsättningar. Med lastbil var gränsen på 90 km/h. Det finns idag fortfarande möjlighet att registrera en husbil som en lastbil vilket därmed innebär krav på annat körkort, säkerhet och hastighetsbegränsning. En tung lastbil får maximalt köra 90km/h på en motorväg alternativt motortrafikled. I övrigt är hastighetsbegränsningen satt till 80 km/h. Men som nämnts registreras de flesta husbilar som personbil.

Andra hastighetsbegränsningar i andra länder

Även om husbilen i Sverige generellt klassas som personbil, och följer därmed dessa hastighetsbegränsningar, så gäller inte samma regler i andra länder.

Ett exempel kan tas från Danmark där gränsen är 100km/h på motorvägar och på övriga vägar 80km/h. Detta förutsatt att husbilen väger mellan 3501 kg och 7500 kg. Det kan därmed liknas med reglerna för svenska tunga lastbilar.

I en artikel från husbilhusvagn.se (från 2013) påvisas även följande begränsningar gällande husbilar ute i Europa.

Belgien: En husbil som väger under 3,5 ton får köras i 120 km/h på motortrafikled och motorväg. På landsväg är gränsen 90 km/h. Väger husbilen över 3,5 ton är gränsen alltid 90 km/h.

Estland: Har inte några specifika regler för husvagnar eller husbilar. Här ändras däremot högsta hastigheten på vissa sträckor av motortrafiklederna under sommaren. Mellan maj och oktober är det 120 km/h medan övrig tid 90km/h.

Frankrike: Här gäller samma regler för husvagnar som för husbilar. Väger ekipaget under 3,5 ton får man köra 130 km/h på motorväg. Det sänks däremot till 110km/h vid regn eller snö. På motortrafikled är gränsen 110 km/h respektive 100 km/h På landsväg gäller 90km/h respektive 80 km/h.

Väger ekipaget över 3,5 ton är det alltid 80, 100 samt 110km/h som gäller. Är det dåligt väder med exempelvis snö eller dimma ska alltid avståndet till framförvarande fordon vara 50 meter. Detta gäller alltså alla fordonstyper och inte bara husbil/husvagn.

Polen: Här gäller samma regler för husvagn och husbil. På landsväg är gränsen 70 km/h. På motortrafikled och motorväg gäller 80 km/h.

Hastigheterna kan ha ändrats sedan 2013 då artikeln som refereras till publicerades. Däremot visar siffrorna att det varierar en hel i de europeiska länderna.

Funderar du på att sälja din hus bil? Då kan vi rekommendera ett besök på www.säljahusbil.net.

Du behöver en laddbox hemma

24 feb 2020

Elbilen har plötsligt blivit en given lösning för personer som behöver en ny bil. Det är lätt att förstå varför. Dagens modeller är sofistikerade och ger en avsevärt högre effekt än gårdagens; de nya elbilarna är lika säkra, komfortabla och lika snygga som den traditionella bilen. Den stora fördelen ligger i miljön: en elbil är betydligt bättre för hela vår värld och kan vi genomföra en snabb, smidig övergång från traditionella drivmedel till el så finns det också hopp för att vända den rådande klimatkrisen. Funderar du på en elbil så ska du även fundera på att skaffa en laddbox hemma.

Du ska egentligen inte heller fundera. Du ska skaffa en laddbox och installera den hemma hos dig. Varför? Av flera skäl. Den elbil du investerar i kommer att ha ett alternativ som inkluderas i köpet. Det innebär en kabel - Mode 2-kabel - som i ena änden har en stickkontakt och där den andra änden är utrustad med typ 1 eller Typ 2; den änden kopplas in i bilen. Mer info om laddkabell

En fungerande lösning - varför skulle den annars vara den som kommer med på köpet? Sant är den fungerar. Lika sant är den inte alls ger samma effekt som en laddbox som du installerar hemma. Vi förklarar varför.

Skäl till varför du ska ha en laddbox hemma

Det största skälet till varför den givna lösningen gällande laddning av din elbil hemma inte är det bästa är att det inte är säkert. Det finns en uppenbar risk för överhettning och med en sådan så ökar också risken för brand. Det finns tyvärr många exempel på detta; en brand kan starta som en följd av att husets elsystem inte klarar av att hantera laddningen av bilen. Då många dessutom inte kopplar in en jordfelsbrytare i samband med att man skaffar elbil så ökar risken ännu mer. Det finns även exempel på där kabeln slits extremt hårt och där man genom detta också riskerar att skada sig själv i samband med laddningen.

Från Elsäkerhetsverkets sida så rekommenderas en laddbox hemma; de pekar på att en sådan minimerar riskerna för skada - både på person och egendom. En laddbox kommunicerar med bilen och slår av om någonting skulle vara fel.

Effekten blir dessutom högre och priset billigare. Väljer du en laddbox och installerar den hemma så kommer du längre på en laddning än om du skulle ladda via ett vanligt uttag. Rekommenderas - det finns många alternativ - är att du väljer en laddbox med typ2 uttag - i tre faser - och 16 ampere.

Viktigt är att den ska vara smart då det kan ge dig möjlighet att erhålla ett Ladda-Hemma-Stöd från Naturvårdsverket - något som kan täcka halva kostnaden för laddbox inklusive installation. Viktigt gällande just installationen är att den ska skötas av en behörig elektriker. Du får absolut inte göra den detaljen på egen hand.

Välj en smart laddbox hemma

En klar fördel med en smart laddbox är att den går att koppla upp mot det lokala elnätet. Det innebär en ekonomisk vinst för dig; bilen laddas automatiskt under de tider då priserna för el är som allra lägst. Det kanske inte gör så mycket idag då priserna är relativt låga, men på sikt så kan den funktionen spara extremt många kronor.

Genom en smart laddbox hemma så blir det också enklare att redovisa kostnader om det handlar om en tjänstebil. Detsamma gäller om du ska sälja ditt hus. Då kan du visa upp en separat förbrukningskostnad gällande el för laddning av din bil och en annan som gäller hushållet i stort.

Fördelar att köpa begagnad bil av bilhandlare

8 feb 2020

Är du på jakt efter en bättre begagnad bil? I så fall finns det många fördelar att köpa en begagnad bil av bilhandlare istället för privat.  

Bilen är i bra skick 

En seriös bilhandlare säljer inte iväg bilar i dåligt skick. Får dom in inbytesbilar eller själva köper in begagnade bilar får dom sig en ordentlig genomgång för att säkerställa att allt är som det ska. Många brukar dessutom se till att fräscha upp bilarna med rekond och annat så att dom ser både rena och skinande ut. 

Du slipper undersökningsplikten 

När man köper en bil av en privatpersonstår man själv för undersökningsplikten. Detta kan vara ett problem om man inte är kunnig och vet vad man ska hålla koll på vid ett bilköp. Gör man däremot en affär hos en bilhandlare behöver man inte undersöka bilen utan man ska kunna förlita sig helt och hållet på att den informations som ges kring fordonet stämmer. 

Med andra ord kan man försäkra sig om ovanstående punkt att försäljaren har sett till att bilen är i bra skick och att om det mot förmodan skulle finnas något fel så får du som köpare veta det. 

Konsumentköplagen gäller 

Om man funderar på att köpa en bil hos en auktoriserad bilhandlare kan det vara skönt att veta att man skyddas av konsumentköplagen, vilket såklart också är en stor fördel. Den innebär kort och gott att villkoren du får regleras av lagen och kan alltså inte vara sämre än vad som anges där. 

Skulle du efter köpet upptäcka fel som inte redovisats i avtalet kan man enligt lagen bland annat kräva att felet avhjälps eller att man får häva köpet. Konsumentköplagen gäller inte vid köp mellan privatpersoner vilket kan vara värt att ha i åtanke om man är på jakt efter en bättre begagnad bil.

 

Du kan få garanti 

Det är inte helt ovanligt att bilhandlare lämnar garanti även på begagnade bilar. Den gäller i regel inte lika länge som för en helt ny bil men du kan känna dig trygg när du rullar dina första mil med bilen. Bilhandlaren du köpt bilen av ansvarar för funktion och vissa andra egenskaper men eftersom garantin kan skilja sig hos olika försäljare så bör man alltid fråga exakt vad den gäller samt hur länge. 

Köper man privat får man ingen garanti alls så även om den bara gäller i 6 månader så är det ändå en stor fördel. 

Hjälp med finansiering 

En annan fördel med att göra en bilaffär hos en bilhandlare istället för med en privatperson är att man kan få hjälp med finansieringen om man behöver. En bil är en dyr investering och kan vara det även om man väljer att köpa begagnat. En bilhandlare kan ofta erbjuda ett billån där man generellt behöver betala 20% av det totala värdet som handpenning och låna till resterande 80%. Är man i akut behov av en bil men inte har tillräckligt med pengar på fickan kan detta vara en bra lösning.

Vi bör köpa mer begagnat!

5 feb 2020

Det sägs att för att försöka rädda miljön och rädda klimatet på jorden, så att det fortfarande går att bo på planeten, så bör vi 1) minska energiåtgången, 2) minska förbränningen av fossila bränslen 3) köpa och använda mer begagnat än vad vi gör idag. Det gäller allt som har med vår konsumtion att göra. Så också bilar.

Skulle du kunna tänka dig att köpa en begagnad bil? Vad är den största skillnaden? Vad skulle kunna få oss att välja en begagnad bil? Vi människor är ju flockdjur, precis som hästar och hundar, bland annat. Så om alltfler i vår omgivning började tänka annorlunda och handla annorlunda, kanske vi skulle kunna göra på annat sätt. Men tänk om det är just du, som ska agera på annat sätt? Förändringen kanske börjar med dig?

Använda det som redan är tillverkat

Vi har ju så bra produkter redan som det är. Om vi började använda fler produkter såsom de är, men begagnade, då kommer vi att bli och agera alltmer miljövänligt. Vi kanske bör bli mer självmedvetna om hur vi gör och vad som kan få vår planet, jorden att må bättre. Just nu, pågår det så många skogsbränder världen över. Träd och skog som vi ska få syre ur, försvinner i en otroligt rask takt. Många djurarter dör ut och fisket i haven börjar ta slut. Inte för att det inte finns livsbetingelser för dem, utan för att det svämmar över av plast i våra hav, som fisken tror är mat men som fyller deras bukar så att de slutar äta den riktiga maten som ger dem näring för att leva. När man börjar tänka på allt detta, inser man hur viktigt varje agerande är, för att vår jord ska överleva, inte bara en generation, utan flera generationer till. Det är i alla fall vad våra barn vill och önskar.

Köp begagnad bil hellre än ny

Det är bättre för miljön om vi kör begagnade bilar. Att tillverka en ny bil, kräver enorma mängder med energi och material. Det finns redan för många bilar. Så vi bör enbart köpa begagnade bilar, alternativt köpa en miljövänlig bil. Men för tillfället är de för dyra för att vanliga, dödliga ska ha råd med en miljvövänlig bil. Därför får vi vänta tills de miljövänliga bilarna blir begagnade och kommer ut på begagnat-marknaden helt enkelt. Tills dess bör vi inte bara konsumera, utan använda det som redan finns. Läs mer om begagnade bilar på: https://www.fordonspunkten.se.

När du inte kan laga bilen längre

28 jan 2020

Kan man inte laga sin bil längre, är det sannerligen dags för en bilskrot för bilen. Det är inte någon bra idé att ha en bil som inte går längre, stående på backen. Många som har en bil som inte längre går att köra, vill helst, likt strutsen, köra huvudet i sanden och låter bilen bli stående där den står och gör inget åt den.

En del har "känslor" för sin bil. Den dagen som den inte längre går som man önskar, kan det vara för sorgligt att sälja bilen om den inte går att laga. Då kan man tycka att det är lättare om den står en stund (några månader) på sin fläck, än att göra något åt den. Men det är inte bra för miljön att ha en bil stående på backen. Det är däremot mycket bättre att ta adjö av bilen och se till så att alla delarna går att återanvända i stället.

Var hittar man närmaste bilskrot?

Googla "bilskrot Södertälje" som exempel, om det är där som man behöver hitta närmaste bilskrot. Annars kan man skriva in "bilskrot" och sedan orten där man bor. Då bör Googles sökmotorer ge dig några bra förslag på närmaste bilskrot som kan finnas där man behöver den. Sedan är det bara att ringa dem och fråga om vad de kan betala för bilen. Olika bilskrotar betalar olika mycket, men de flesta har ungefär samma priser. Det lönar sig att fråga om vad de kan tänkas betala för den. Tycker man att det blir ett för lågt pris, kan man alltid testa att annonsera om den på Blocket. Det kan ju alltid finnas någon som är villig att betala mer för den på Blocket än på en bilskrot. Så att annonsera ut den är ingen dum idé alls.

Så hittar du närmaste bilskrot

Om du behöver hitta en bilskrot nära dig är det bara att googla "bilskrot Södertälje" som exempel. Då kommer Googles sökmotorer att leta efter alla som har angett på sin hemsida att de erbjuder bilskrot och finns i Södertälje (googla din egen ort om du inte råkar bo i Södertälje). Sedan är det bara att ringa bilskroten och fråga vad de kan ge för din bil. Har man till exempel krockat med sin bil finns det sällan särskilt många som har lust att köpa den, om man inte råkar på någon bilmekaniker som vill ha en särskild del av bilen. Läs mer om närmaste bilskrot i Södertälje: bilskrotsödertälje.se

När du ska ta körkort

23 jan 2020

Ska du ta körkort? Eller så kanske du känner någon som ska göra det? Många som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö, väljer att ta sitt körkort i en mindre stad. Det är oftast mycket lättare nämligen både att lära sig och sedan köra upp i en mindre stad, med mindre trafik än i storstäderna med stressade medtrafikanter, stor befolkning på gatorna och liknande som kan störa eller stressa en.

Då åker de till någon mindre stad runt de stora städerna; Norrköping, Onsala, Ljungby och många andra städer i Norrland för att kunna ta sitt körkort i en annan stad. Väljer man en mycket liten ort, kanske man bara har en handfull rondeller att köra genom, en S-kurva och sedan har man bara landsvägar där få bilar kör.

Stressande med stor trafik

Många kan bli rejält stressade av många bilar och gående som är ute på de vägar där de ska övningsköra. Det är ju så många faktorer som man måste hålla kontrollen på; cyklister, barn som springer ut på gatan, andra bilar som ska fram och så ska man själv hålla koll på den egna ratten, pedalerna och allt annat. Det tar sin tid innan man har lärt sig behålla kontrollen på alla olika faktorer. Dessutom ska man lära sig parkera bilen, stanna och starta i en backe, vara uppmärksam på alla gatu- och vägskyltar. Man får inte parkera på fel ställe, och på vissa platser får man inte ens stanna.

Ta körkort innnebär stor frihet

För alla ungdomar och även vuxna innebär det en stor frihet att kunna ha ett körkort och kunna ta sin bil och köra iväg. Man blir mer mobil och kan ta sig fram på en massa platser som man annars behövde skjuts för att komma till. Med ett körkort blir man mer självständig. Alla som bor på landet, vet precis hur viktigt det är att kunna ta sig fram på egen hand. Då är möjligheten att ta sitt körkort mycket viktig.

Gå intensivkurs för körkortet

Vill man åka iväg och ta sitt körkort på annan ort än i storstäderna med stressig trafik, kan man få både körskola och boende ordnat av en och samma aktör. Det finns bilskolor till exempel i Norrköping som tillgodoser alla de behoven och som ser till så att eleverna på en kort men intensiv tid får både teorikunskaper och övningslektioner för att kunna ta sitt körkort. Här kan du läsa mer om körskola i Norrköping på: https://arres.se

Varför ska man ha en körjournal?

22 jan 2020

Vad är en körjournal och vad kan man ha för användning av en sådan? Finns det olika varianter? Hur använder man en körjournal och till vad? Läs och lär!

Egentligen är en körjournal inte någon märkvärdig apparat alls, och det behöver inte ens vara en apparat. En körjournal är helt enkelt en journal som beskriver hur en bil används och då i stort sett uteslutande en bil som används i tjänsten. Anledningen till att du vill använda körjournal är att det ger ett bra underlag för exempelvis deklaration. Det kan alltså vara så enkelt att man enbart har ett anteckningsblock eller en skrivbok där man fyller i vilken väg bilen körts, varför, och på vilken dag och tid.

Idag tycker vi nog att detta skulle kännas knöligt och tidsödande. Den tid det skulle ta att ständigt fylla på text är inte ekonomiskt försvarbar. Dessutom riskerar användaren ständigt att glömma fylla i den eller ange felaktiga värden av misstag.

Hur fungerar en modern elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal är oerhört enkel att använda. Vid årets början bör du notera mätarställningen och sedan gör du samma sak vid årets slut. Körjournalen pluggas in i det aktuella fordonet och registrerar sedan alla resor som görs. De uppgifter du - troligen - vill få fram är antal kilometer, mellan vilka adresser bilen körts och bränsleförbrukning. När du sedan vill få fram din körjournal tar du med enheten till närmaste dator och får ut informationen.

Om fordonet används både privat och i tjänsten finns det modeller där du kan välja läge “privat” eller “tjänst” via en enkel knapptryckning. Enklare kan det inte göras! En elektronisk körjournal räknas inte heller som den sortens extrautrustning som höjer värdet på bilförmånen. Därmed kan den ju sägas vara väldigt mycket standard att använda för alla som kör bil i arbetet.

Bästa och enklaste sättet att hålla reda på användning och förbrukning

En elektronisk körjournal underlättar vardagen och ger anställda väldigt mycket mer tid för det de faktiskt är på jobbet för - arbeta. Inga långa sessioner med funderingar över var man körde osv. För deklarationen och för formaliteten ska man notera i vilket ärende man körde de aktuella sträckorna, och varför. Kvitton på drivmedel och liknande gör informationen mer komplett.

Vissa modeller använder GPS. Då krävs normalt sett ett godkännande från den anställde att den får användas, och att den anställde getts valet att istället använda en manuell körjournal.

Behöver du däckverkstad i Åkersberga?

22 dec 2019

Bor du i Åkerberga, eller i någon annan avlägsen förort till Stockholm kan det vara bäst att köra bilen till en lokal bilverkstad, där du kan få den service som bilen kan behöva. Hittar man en bra bilverkstad, som har däckhotell och den slags service som både byter däck och skiftar dem är det lätt att åka dit och anlita en sådan däckverkstad i Åkersberga.

Det kan vara bra att vara ute i god tid, då många bilverkstäder lätt blir uppbokade under samma månad, då alla bilägare kommer på att de ska nya sina bildäck ungefär samtidigt. Varför inte göra det redan idag?

Vad är en auktoriserad bilverkstad?

En auktoriserad bilverkstad är en verkstad som har mekaniker som är specialiserade på det bilmärke som man har. Vill man få den absolut bästa servicen för sin bil, bör man gå till en sådan auktoriserad bilverkstad. Annars finns det allverkstäder där man kan få vanlig bilservice till sin bil. Som tur är kan man som kund förvänta sig en verkstad som uppfyller vissa kriterier. 

Som konsument har man en del krav som man kan ställa på en bilverkstad. Det ska bland annat vara det att när man anlitar en bilverkstad så ska tjänsten utföras på ett fackmässigt sätt och den som utför den ska själv vara fackman.

Vad kan man kräva av en verkstad?

Fackmannen ska vara behörig  och på så sätt vara kompetent nog för uppgiften. Bilmekanikern bör alltid rådgöra med sin kund innan hon, eller han gör något med bilen så att det inte uppstår missförstånd. Den personen ska också informera den som äger bilden om status på bilen, och informera bilägaren om det tillkommer fler tjänster som är nödvändiga på bilen. Man får heller inte lura kunden till en dyrare behandling som kan vara onödig att göra p bilen.

Allt detta gäller för den som till äventyrs vill anlita en bilverkstad. Eftersom det är så många som äger bilar och följaktligen behöver en bilverkstad för service av den egna bilen, har politikerna sett behovet av att lagstifta för att komma till rätta med att kunderna ligger i händerna på mekanikerna i landets bilverkstäder.

Kan man kräva kvalitet på däcken?

På samma sätt är det med bilens däck. Man får inte komma med felaktig information om däcken och påstå att bilägaren bör förfara på annat sätt med däcken. Här gäller att man ska bli informerad om däckens status och livslängd, hållbarhet och så vidare, så att bilägaren kan fortsätta köra säkert. Läs mer här om däckhotell och byte och skifte av vinterdäck.

Behöver du abonnera på en buss?

12 dec 2019

Behöver du hyra buss för något speciellt ändamål? Om det är så att du behöver hyra en buss, så är det enkelt gjort. Man kan googla "hyra buss Västerås" om det är i Västerås som man behöver hyra sin buss. Sedan ringer man bussbolaget och frågar om pris. När man sedan har fått tag i en buss som man kan hyra, så är det sedan bara att fråga vänner och bekanta om de vill följa med på bussresan, eller så beställer man en buss till företaget som ska ut på någon affärsresa, eller rekerationsresa. 

Det är mycket bekvämt att hyra en buss om man är många som ska resa till samma slutmål. Många roliga resor har gjorts med buss. Många är de skolelever som har gjort minnesrika och kunskapsberikande resor ner till Europa, till de forna koncentrationslägren, till exempel. Många av dagens ungdomar känner inte till den egna historien. Att vara på plats och se de hemskheter som nazism och rasism kan föra med sig gör att dagens ungdomar lär sig vilka hemska krafter man släpper loss om man böjer sig för rasism och nazism.

Man kan även roa sig med buss

Nu är det inte bara hemskheter som man kan bese med en hyrd buss. Man kan åka på roligare resor än ner till koncentraionslägren i Polen och Tyskland. Man kan till exempel åka till Ullared och shoppa billigt. Man kan åka på teater- och musikalresor till Stockholm. Där ges många fina konserter, shower och nöjen som man inte får på andra ställen. Åker man ner till Stockholm med buss, så får man ett otroligt bekväm resa, nästan från dörr till dörr. Man bor på något flott och fint hotell. Man får en jättefin frukostbuffé på morgonen, sedan kan man strosa runt i Stockholm under dagen. På kvällen kan man klä om och mingla med andra, innan man sätter sig för en fin konsert eller musikal, teater eller show. Sedan blir man bjuden på en fin tre-rätters-middag med goda drycker. Sent om sider, lägger man sig på hotellet nöjd med en händelsrik dag och vet att man får åka hem igen med samma sköna och bekväma buss.

Arrangerar man sin egen resa får man precis som man vill ha det. Det finns många fördelar med att själv bestämma hur man vill ha sin resa, vart den går, hur länge den ska pågå. Läs mer om hur du kan hyra buss i Västerås på: https://ramnasbussresor.com.

Vi köper din bil i Göteborg!

5 dec 2019

Är det dags att byta bil? Bor du i Göteborg? Varför inte vända dig till en firma som annonserar om att "vi köper din bil i Göteborg"? Då vet du att de åtminstone är villiga att köpa din bil, innan du köper en ny. Och det är ju ganska praktiskt då du inte behöver ha två bilar, utan får betalt för den gamla bilen, och får över pengar till att köpa en ny. Om det är så du vill ha det.

Sälj bilen till en pålitlig biluppköpare, så att du vet att du får den såld. Säljer man bilen till en pålitlig biluppköpare, så kan de själva besiktiga bilen och på det sättet gör de en uppskattning om bilens värde. Och du ser kanske själv i vilket skick bilen befinner sig i. På så sätt kan man tillsammans se var bilen kan vara värd. Till exempel; är bilen helt felfri och rostfri, ja då bör du ju kunna få ett mycket bra pris för den, jämfört om den vore rostig och har dåliga bromsar.

Redo att byta bil?

En del som säljer sin bil, vill inte ha en annan bil. Men många vill göra en "bilkarriär". Det vill säga, de börjar med att köpa en billigare bil som man inte har så höga krav på, när man ändå är ung. När man sedan arbetar och får en allt bättre lön, kan man sälja bilen och sedan köpa en ny bil för pengarna som man säljer den för, plus att man lägger till en summa pengar för varje nyare och finare bil som man skaffar sig. På så sätt kan man arbeta upp ett kapital som gör att man får en bättre bil. På så sätt kan man få en nästan ny bil – och det är inte så dumt.

Krävs rostskyddsbehandling av bilar

Bor man i Göteborg, är bilarna mer utsatta för den salta havsluften som kan slita mycket på bilarna. Då kan man passa på när bilen är ny, att rostskyddsbehandla sin bil. På så sätt kan man se till så att bilen får ett fint skydd av underredet på sin bil. På liknande sätt kan ju du också fråga och titta efter om den bil har rostskyddsbehandling av underredet. 

Så kan ett bilköp gå till i Göteborg

 1. Firman kan göra en första bedömning via bilder och filmer av din bil
 2. Du får ett pris som du kan reagera på
 3. Hembesök och inspektering av bilen
 4. Ni kommer överens om pris
 5. Du säljer bilen till accepterat pris

När det inte lönar sig laga motorn

17 nov 2019

Har du en gammal bil? Är den för sliten och gammal kan det inte vara värt att laga den. Varje reparation av en gammal bil, är alltid en avvägning om det är lönt att satsa pengar på en reparation av en gammal bil. Men hur man än vrider och vänder på det hela, kan det vara svårt att avgöra om det är värt att reparera den eller inte. Här ger vi några tips på vad som kan vara värt att lägga på en gammal bil.

Då kan det vara värt att inte reparera den

 1. Om reparationen kostar lika mycket som man har gett för bilen. Har man en gammal bil, som man har fått en billig peng, då är det knappast värt att reparera bilen om reparationen kostar lika mycket som den summan som man gav för bilen.
 2. Om reparationen tar mer än en månad att genomföra. Vissa reparationer kan vara mer eller mindre omfattande. Om reparationen tar mer än en månad att genomföra, är det knappast värt. En hel månads reparation låter som en alltför omfattande reparation för att det ska vara värt det, att lägga på en gammal bil.
 3. Om reservdelarna kostar lika mycket som reparationen. Visar det sig att reservdelarna kostar mer än vad reparationen kostar, är det helt enkelt inte värt det.

Är det så att man själv kan reparera en äldre bil, då är det ju på ett helt annat sätt. Men för den som inte har den kunskapen så att man själv kan meka med en bil, kan det inte vara värt att lägga kostnaden på en bil som tar lång tid att reparera. För den som har kunskapen att meka med sin gamla bil, är allt annorlunda.

Ta fram ägarbeviset vid skrotningen

När du kommer fram till att du ska skrota den, måste du ha med dig ägarbeviset. Har du tappat bort det är det bara att beställa ett nytt från Transportstyrelsen. Med eget bankid, är det lätt att beställa ett nytt. Det måste man ju ha för att en bildemontering ska acceptera bilen. Kommer man med en stulen bil, och ska demontera den, är det ju synd  för den som egentligen äger bilen. Det är ingen som vill demontera en sådan bil. Därför måste man alltid kunna bevisa att man äger bilen om den ska skrotas så att allting går rätt till. Läs mer om hur du kan göra en bildemontering i Örebro:  bildemonteringörebro.se.

Bilförsäljare | Tryggt när du vill köpa bil i Stockholm

15 nov 2019

Begagnatmarknaden för bilar i Stockholm kan kännas snårig för den som är ovan. För många känns det tryggare att gå till en bilförsäljare.

Att sälja eller köpa bil på Blocket eller någon liknande annonssajt är för många något som förknippas med osäkerhet och stress. Ändå är det många som väljer att köpa bilen privat, eftersom möjligheterna att hitta en bra bil till ett lågt pris upplevs som större. Men stämmer detta verkligen? Samtidigt som man förstås slipper de extraavgifter som en professionell bilförsäljare lägger på priset, så får man ju genom att handla hos en bilförsäljare även garanti och reklamationsrätt på bilen, och den är dessutom alltid genomgången och inte sällan nybesiktigad när man köper den. Bara det är värt mycket.

Par säljer bil till bilhandlare

Sälja privat kräver skinn på näsan

Även att sälja sin bil till en bilförsäljare i stället för privat är betydligt säkrare och bekvämare. Lägger man ut sin begagnade bil på annons i Stockholm kan man räkna med att bli nedringd av en mängd människor som mer eller mindre försörjer sig på att köpa och sälja begagnade bilar. Tonen är inte sällan ganska aggressiv och det prutas och ställs en massa krav. Taktiken tycks ibland vara att helt enkelt skrämma människor till att sälja sin bil till ett så lågt pris som möjligt. För den som har is i magen och väntar ut rätt köpare kan det bli en lyckad affär att sälja bilen privat, men många känner sig snopna och lurade när bilen väl blivit såld.

Garanti och försäkring hos bilförsäljare

Att köpa sin bil hos en seriös bilförsäljare i Stockholm känns betydligt tryggare och bekvämare. Hos en bilförsäljare har du alltid en lång rad bilar i olika skick, ålder och prisklass att välja mellan, och dessutom har du kunnig och serviceinriktad personal som kan hjälpa dig med att välja rätt bil och svarar initierat på alla dina frågor.

Köper du din bil hos en bilförsäljare gäller dessutom konsumentköplagen. Bilen ska hålla det skick som försäljaren utlovar, annars har du rätt att häva köpet. Om du upptäcker ett fel inom sex månader från det att du köpte bilen så är det bilförsäljarens ansvar att antingen fixa det eller att häva köpet och ge dig dina pengar tillbaka.

Osäkrare att köpa privat

Köper du å andra sidan bilen av en privatperson gäller inte konsumentköplagen, utan du är hänvisad till det du och säljaren har kommit överens om, vilket vid många bilaffärer mellan privatpersoner ofta är ganska lite. Den som vet mycket om bilar kan förstås själv bedöma vilket skick bilen är i och ställa de rätta frågorna, men de flesta är utlämnade åt säljarens muntliga garantier om bilen, som i praktiken ju faktiskt är värda ganska lite. Skulle du upptäcka ett fel på bilen i efterhand så kan säljaren helt enkelt hävda att du köpt den i befintligt skick, vilket ju också är precis vad du gjort.

För de som inte vet jättemycket om bilar, och vill göra en trygg affär med garanti, gör alltså rätt i att vända sig till en professionell bilförsäljare när det är dags att köpa en begagnad bil.

← Äldre inlägg